Specjalista ds. marketingu i promocji

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Planowanie strategii, tworzenie planów marketingowych oraz dbałość o realizację założonych celów OSW,
 • Budowanie wizerunku OSW w oparciu o przyjęte założenia strategii oraz dostępne narzędzia promocyjne, w tym prowadzenie profili na portalach społecznościowych,
 • Dbanie o spójność w zakresie identyfikacji wizualnej OSW,
 • Planowanie, prowadzenie, optymalizacja kampanii internetowych,
 • Działania PR, budowanie relacji z klientami, dobór odpowiedniego kanału komunikacji,
 • Redagowanie i publikowanie treści wraz z tworzeniem odpowiednich grafik i moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych
 • Pisanie zgodnie z zasadami SEO,
 • Śledzenie bieżących trendów w Online Marketingu i Social Media, PR
 • Zarządzanie wyznaczonym budżetem kampanii, sporządzanie raportów,

       WYMAGANIA:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość środowiska marketingu – również – internetowego i social media
 • Znajomość zagadnień związanych z SEO
 • Komunikatywność, pozytywne nastawienie,
 • Kreatywność i głowa pełna pomysłów,
 • Własna inicjatywa,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność organizacji czasu pracy,
 • Doświadczenie z pisaniem tekstów, reklamą online, kręceniem filmów lub grafiką

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • interesującą pracę i zróżnicowany zakres zadań;
 • kreatywną pracę w niewielkim zespole
 • znakomitą atmosferę pracy

 

Administratorem danych osobowych przesłanych w złożonej aplikacji jest Olsztyńska Szkoła Wyższa Jagiellońska 59, 10- 283 Olsztyn

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@osw.edu.pl

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowa zgoda wyrażona przez osobę składającą aplikację. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.

Jeżeli osoba nie wskazała w aplikacji wyraźnej chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych, jej dane nie będą zapisane w bazie rekrutacyjnej i zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, którego dotyczy ogłoszenie o pracę.

 

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, kancelarie prawne, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”).
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Polecane strony