BIP

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia


 • podanie o przyjęcie na studia (formularz rekrutacyjny dostępny do pobrania poniżej)
 • świadectwo dojrzałości – czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty – dokument do wglądu
 • dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej [opłaty]
 • w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz

 

WZORY UMÓW

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia


 • podanie o przyjęcie na studia (formularz rekrutacyjny dostępny do pobrania poniżej)
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia czytelna kserokopia (oryginał do wglądu)
 • świadectwo dojrzałości – czytelna kserokopia  (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty – dokument do wglądu
 • dwa aktualne, podpisane zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej [opłaty]
 • w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością odpowiedni kwestionariusz

 

WZORY UMÓW

Polecane strony