BIP

Cudzoziemcy

Witamy Państwa na stronie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie!

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest zawodową, niepaństwową uczelnią wyższą. Założona została 20 sierpnia 1997 r. W chwili obecnej WSIiE TWP jest jedną z największych niepublicznych uczelni wyższych w województwie warmińsko-mazurskim. Uczelnia posiada sieć partnerskich powiązań społeczno-gospodarczych w regionie. Aktualnie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie od kilku lat wyróżniana jest certyfikatem Uczelni Liderów, który uzyskują szkoły wyższe, które kształcą absolwentów zgodnie z potrzebami
i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracują w otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyróżniają się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej, nowatorskim podejściem do nauczania, kreatywnością, wizjonerskim stylem zarządzania praz wysoką jakością kształcenia.

Pełna oferta studiów realizowanych w naszej uczelni znajduje się na stronie: rekrutacja

Podstawowe informacje:

  1. Oferta skierowana jest do cudzoziemców posiadających Kartę Polaka lub inne uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich [pdf];
  2. Zajęcia realizowane są w języku polskim;
  3. Możliwość opłaty czesnego w miesięcznych ratach;
  4. Część zajęć odbywa się „na odległość” za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  5. Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu, co umożliwia jednoczesne podjęcie studiów oraz pracy zawodowej;
  6. Możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego lub zapomogi;
  7. Możliwość realizacji studiów lub praktyk zagranicznych programie Erasmus+;

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od cudzoziemców zamierzających podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich [pdf];

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn, Polska

tel. +48 89 534-71-53 wew. 33, kom. +48 519-062-013

Kontakt

e-mail: rekrutacja.wns@wsiie.olsztyn.pl

kom. +48 534-71-53 wew. 33

Zapraszamy na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie!

Polecane strony