Rejestracja on-line: Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych – od dzieciństwa do starości


Opłaty należy dokonać na rachunek Olsztyńskiej Szkoły Wyższej najpóźniej
do dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Numer rachunku bankowego: 02 1130 1189 0025 0130 6720 0003


___________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________

Zgromadzone dane osobowe będziemy przetwarzali w celu organizacji XVI WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI FIZJOTERAPII, potwierdzenia państwa udziału w konferencji lub wybranych warsztatach oraz potwierdzenia dokonania płatności oraz jej rozliczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez studentów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uczelni, którym jest zapewnienie jak najwyższych standardów nauczania.

Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi udział w XVI WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH FIZJOTERAPII.
___________________________________________________________________________________________


Polecane strony