Finanse i rachunkowość

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wybór grupy przedmiotów w zakresie  Finanse i rachunkowość oprócz wiedzy i umiejętności zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ekonomia pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwą ocenę stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie rachunkowości i finansów. Absolwent zna podstawy prawne, zakres i zasady rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą, dokumentację procesów gospodarczych. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie analizy finansowej, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej. Potrafi przygotować sprawozdanie finansowe. Jest przygotowany do prowadzenia ewidencji dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie lub biurze rachunkowym. Rozumie tajniki gry giełdowej – jak działa rynek papierów wartościowych. Potrafi ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala mu na samodzielne podejmowanie decyzji o kierunkach i sposobach alokacji zasobów finansowych oraz kontrolę efektów tych decyzji. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA PRACY

wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma

PRZYKŁADOWE STANOWISKA

  • specjalista ds. finansowych,
  • analityk finansowy,
  • księgowy,
  • specjalista ds. kadr i płac,
  • referent podatkowy,
  • kontroler,
  • doradca bankowy.

 

Polecane strony