Rachunkowość i finanse

Specjalność Rachunkowość i finanse

 

studia pierwszego stopnia

(licencjackie, 3 lata)

profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta  

Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Absolwent specjalności Rachunkowość i finanse zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz w jednostkach budżetowych. Jest również przygotowany do prowadzenia uproszczonej księgowości w zakresie własnej działalności gospodarczej. Absolwent może aplikować na stanowiska specjalistyczne i eksperckie, wykorzystując nabyte w toku studiów umiejętności, m. in. ewidencji dokumentów księgowych, sporządzania i interpretacji sprawozdań finansowych, analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego potrzeb finansowych czy obsługi finansowej i podatkowej osób fizycznych i instytucji.

 

Przykładowe miejsca pracy: wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, instytucje, urzędy, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. finansowych, analityk finansowy, księgowy, specjalista ds. kadr i płac, referent podatkowy, kontroler, doradca bankowy.

 

Polecane strony