Public i media relations SP

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry odpowiedzialnej za kreowanie wizerunku firm i instytucji, ich produktów i usług na rynku. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi pojęciami i zasadami PR, uzupełnianych teorią z zakresu: działań marketingowych, instrumentów oddziaływania na otoczenie oraz obszarów jego zastosowań. Poznają elementy prawa prasowego i autorskiego, aspekty etyczne związane z PR. Biorą udział w zajęciach praktycznych związanych z komunikacją i autoprezentacją (przygotowywanie i przekazywanie informacji ustnych i pisemnych, wystąpienia publiczne).

Studia są propozycją dla osób, które muszą nie tylko uzupełnić zdobyte wykształcenia, ale są przede wszystkim zainteresowane rozwijającą się niezwykle szybko i podlegającą ewolucji dziedzinie PR – marketingiem wewnętrznym i media relations. Oferują także specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kreowania wizerunku firmy, promocji przedsiębiorstwa. Studia nastawione są na kształcenie samodzielnych pracowników kadry urzędniczej, menagerów, sponsorów, ludzi świata reklamy, marketingu i pracowników sektora finansowego. Są adresowane do kadry kierowniczej i pracowników, którzy reprezentują firmę na zewnątrz, są odpowiedzialni za kontakty z mediami i dbają o dobry wizerunek firmy.

Program studiów

 1. Podstawy PR
 2. Prawne aspekty PR, w tym prawo autorskie i prawo prasowe
 3. Wiedza o organizacji i podstawy zarządzania
 4. Podstawy marketingu
 5. Praca z kamera i mikrofonem
 6. Komunikacja interpersonalna
 7.  Media relations
 8. Organizacja konferencji prasowych, imprez, szkoleń, pokazów, produkcja wydawnictw
 9. Redagowanie tekstów prasowych (informacje, sprostowania i  odpowiedzi)
 10. Pisanie tekstów – zasady i praktyka pisania tekstów na użytek PR
 11. Podstawy komunikacji społecznej
 12. Wizerunek marki – PR a promocja i reklama
 13. Retoryka z erystyką
 14. PR w sektorze finansowym
 15. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 16. Protokół dyplomatyczny
 17. PR polityczny
Polecane strony