Promocje

APLIKUJ ONLINE

ZOBACZ NASZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ

Promocje w roku akademickim 2023/2024

  • DLA ABSOLWENTÓW i STUDENTÓW: Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, OSW im. Józefa Rusieckiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego: 3 x 0 zł + 500 zł!!!  – 0 zł opłaty administracyjnej, 0 zł opłaty rekrutacyjnej, 0 zł za legitymację studencką oraz 500 zł zniżki za pierwszy rok studiów dla osób chcących kontynuować naukę na studiach inżynierskich,  I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim lub angielskim w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub hybrydowym w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2023/2024. Zrekrutuj się w apply.vistula.edu.pl i złóż komplet dokumentów w terminie od 1.06.2023 r. do 30 września 2023 r i  skorzystaj z promocji! Regulamin_3_0_500
  • DLA ABSOLWENTÓW i STUDENTÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE: 15% lub 10% zniżki na czesne za studia podyplomowe15% zniżki na czesne za studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy lub 10% zniżki na czesne na wszystkie pozostałe kierunki studiów podyplomowych  dla Absolwentów uczelni po I/ II stopniu studiów oraz studiach podyplomowych. Regulamin_absolwent_podyplomowe
  • RODZINNE STUDIA! Jeżeli na uczelni studiują osoby spokrewnione: rodzeństwo, małżeństwo, rodzice, dzieci, to każdej z tych osób na czas równoległych studiów kwotę opłaty rocznej obniża się o 5%Obniżenie czesnego następuje od miesiąca złożenia wniosku przez studenta. (par. 4, pkt 13 Uchwały) Uchwala_Rady_Wykonawczej_OSW_2023_2024
  • DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH ZNIŻKA NA STUDIA PODYPLOMOWE – 15% zniżki na czesne za studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy lub 10% zniżki na czesne na wszystkie pozostałe kierunki studiów podyplomowych Regulamin_sluzby_mundurowe
  • AKTYWNY STUDENT Olsztyńskiej Szkoły Wyższe: o 10% obniżone czesne dla aktywnie działających studentów w zakresie promocji uczelni w danym roku akademickim, w którym prowadzone są działania promocyjne (np.: udział w targach edukacyjnych, organizacja dni otwartych uczelni, wizyty w szkołach średnich, pokazy i prezentacje);o 10% obniżone czesne dla aktywnie działających studentów w pracy Samorządu Studenckiego Regulamin_aktywny_student
  •  STUDIUJĘ ZE ZNAJOMYM – jeżeli masz znajomych, namów ich żeby studiowali razem z Tobą – otrzymasz atrakcyjną zniżkę w czesnym: 10% zniżki w opłatach za rok nauki pod warunkiem przyprowadzenia 1 znajomej osoby; 15% zniżki w opłatach za rok nauki pod warunkiem przyprowadzenia łącznie 2 znajomych osób; 20% zniżki w opłatach za rok nauki za łącznie 3 przyprowadzone osoby Regulamin_studiuje_ze_znajomym
  • PRACUJĄCA MAMA – wychowujesz, pracujesz i chcesz podjąć po raz pierwszy studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej? Zrekrutuj się w vistula.edu.pl na studia inżynierskie, I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne lub niestacjonarne), złóż komplet dokumentów do 30 września 2023 r.  –  otrzymasz prawo do uzyskania jednorazowej zniżki w czesnym w kwocie 500 zł! Regulamin_pracujaca_mama
  • SPORTOWE OSWuprawiasz czynnie sport (dowolne dyscypliny sportowe) i posiadasz z tego tytułu udokumentowane osiągnięcia? Chcesz podjąć po raz pierwszy studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej? Zrekrutuj się w vistula.edu.pl na studia inżynierskie, I stopnia, II stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne lub niestacjonarne), złóż komplet dokumentów do 30 września 2023 r.  – otrzymasz prawo do uzyskania jednorazowej zniżki w czesnym w kwocie 500 zł! Regulamin_sportowe_osw

Zarzadzenie_Rektora_PROMOCJE

 

Polecane strony