Projekt „Dostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

 

 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa realizuje projektDostępna Olsztyńska Szkoła Wyższa”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: 

POWR.03.05.00-00-A103/19

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Wartość projektu: 3 681 725,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 571 270,00 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-11-01 do: 2023-09-30

 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości
i kompetencji kadry Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z zakresu niepełnosprawności w okresie
do 30.09.2023 r., poprzez realizacje działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

 

 

Biuro projektu:

Olsztyńska Szkoła Wyższa

  1. Jagiellońska 59, pok.10

10-283 Olsztyn

tel. (89) 534-71-53 wew. 31

Polecane strony