Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie SP

Adresatami studiów są konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie produkcji, programiści obrabiarek CNC, osoby chcące zdobyć konkretną bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji technologii i programowania CNC

Program studiów

  1. Wybrane zagadnienia grafiki inżynierskiej
  2. Wybrane zagadnienia materiałoznawstwa
  3. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD
  4. Podstawy obróbki skrawaniem
  5. Elementy metrologii warsztatowej
  6. Budowa obrabiarek CNC
  7. Podstawy opracowywania materiałów do obróbki na maszynach sterowanych numerycznie
  8. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – frezowanie
  9. Komputerowe programowanie obrabiarek CNC – toczenie
Polecane strony