Praktyki zawodowe

 

 

Praktyki zawodowe

 

 

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

-Konfucjusz

 


Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy zawodowej a jej zaliczenie jest obowiązkowe. Student na praktyce zawodowej realizuje zadania i cele zgodne z założonymi efektami kształcenia. Koordynator Biura Praktyk Zawodowych co roku przygotowuje ofertę miejsc praktyk, w których studenci mogą zrealizować praktykę zawodową.

 

Zadania wykonywane podczas praktyki zawodowej mają na celu pomóc studentowi w zweryfikowaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji nabytych podczas studiów. Ich przyswajalność, stopień wykonania i dopasowania do możliwościami studenta stanowi element ewaluacji przydatny w dalszym rozwoju życiowym i zawodowym.