Poezja Ezry Pounda


W niedzielę 2 kwietnia studenci filologii angielskiej wzięli udział w wykładzie wygłoszonym przez profesora Czesława Karkowskiego na temat tłumaczeń poezji Ezry Pounda na język polski. Profesor Karkowski, od 1984 roku zamieszkały w Nowym Jorku, filozof, pisarz, dziennikarz i tłumacz przybliżył studentom blaski i cienie tłumaczeń literackich, poszczególne etapy pracy z wybranym dziełem poetyckim. Podczas wykładu profesor przedstawił proces decyzyjny tłumacza, który zilustrował licznymi anegdotami i przykładami z własnej pracy – wskazując decyzje trudne, kontrowersyjne, ale niezbędne do nadania utworowi jego ostatecznego kształtu i charakteru. Serdecznie dziękujemy!

Polecane strony