Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Morągu


W dniu 27 czerwca 2022r (poniedziałek) odbyło się spotkanie z Burmistrzem Morąga Tadeuszem Sobierajskim. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Katedry Ekonomii dr Stanisław Szmitka – Kierownik Katedry i dr Elżbieta Lorek. Tematem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy Olszyńską Szkołą Wyższą a Urzędem Miejskim w Morągu. Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski jest członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych działającej przy OSW w Olsztynie.W trakcie spotkania rozmawiano o możliwości wsparcia przez urząd Miejski w Morągu działań rekrutacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez OSW na rok akademicki 2022/2023 (baner, plakaty, ulotki, kandydaci na studia na kierunku Ekonomia I i II stopień).

International Week w University of Foggia we Włoszech


W dniach 7-11.06.2022r. w University of Foggia we Włoszech, w ramach programu ERASMUS+, został zrealizowany International Week dotyczący funkcjonowania uczelni wyższych. Podczas wykładów i warsztatów poruszano kwestie związane z wyzwaniami związanymi m.in. z koniecznością nowego podejścia do zasobów uczelni, rozwoju jednostek, otwartej edukacji, metod nauczania, a także wykorzystania technologii w procesie kształcenia. Olsztyńską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Anna Prusik.

 

Porozumienie z KW Policji


W dniu 23.06.2022 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyło się spotkanie mające na celu realizacje porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa. W spotkaniu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak. Podczas spotkania ustalono płaszczyzny i formy współpracy pomiędzy jednostka Policji i Olsztyńską Szkołą Wyższa na terenie miasta Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego.

Audyt, aspekty lokalne i globalne


9 czerwca (czwartek) br. o godz. 1700 czasu polskiego na platformie ZOOM odbyła się II edycja Panelu dyskusyjnego Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne. Było to wydarzenie naukowe wpisujące się w obchody 25-lecia OSW, organizowane wspólnie z Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym w Tarnopolu. Wzięli w nim udział naukowcy z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Prowadzenie Panelu

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko Kierownik Katedry Audytu i Kontroli Finansowej WUNU Tarnopol i dr Stanisław Szmitka Kierownik Katedry Ekonomii OSW w Olsztynie.

W trakcie panelu poruszono szerokie spektrum zagadnień związanych z audytem i jego rolą we współczesnym świecie z perspektywy Polski i Ukrainy. Duże znaczenie dla wystąpień miała obecna sytuacja wojenna na Ukrainie i związane z nią zadania dla kadry naukowo-badawczej. Podkreślono rolę i znaczenie bohaterskiej postawy narodu ukraińskiego, władz Ukrainy i żołnierzy. Wyrażono nadzieję, ze ten koszmar się skończy i trzeba będzie przystąpić do normalnego życia, odbudowy Ukrainy. Rola funkcji audytu w tym okresie będzie istotna i temu mają służyć kolejne edycje Panelu.

https://www.wunu.edu.ua/news/22148-diskusjna-panel-polscha-ukrayina-audit-aspekti-lokaln-ta-globaln.html

Panie Łukaszu! Gratulujemy!


Z nieukrywaną dumą  informujemy Brać Akademicką OSW, że Pan Łukasz Zajadlak, student piątego roku na kierunku fizjoterapii w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, brał udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów, które odbywały się w dn. 18.06.2022 r. w Białej Podlaskiej.

Pan Łukasz zdobył 4 miejsce w wadze 89 kg. z wynikiem w dwuboju olimpijskim 244 kg. (105 kg. w rwaniu i 139 kg. w podrzucie).

Drużyna SKF Zjednoczeni Olsztyn, do której Pan Łukasz należy, zajęła w zawodach 3 miejsce!!! Gratulujemy zawodnikom i życzymy kolejnych sukcesów!

Polecane strony