Dr inż. Andrzej Fetliński


Jednym z najważniejszych atutów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej jest praktyczny profil kształcenia. Oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Dlatego też nasi wykładowcy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, to praktycy i specjaliści odnoszący sukcesy w Polsce i na świecie.

Przykładem tego jest dr inż. Andrzej Fetliński, wieloletni wykładowca na kierunku Ekonomia (Katedra Ekonomii) i Przyjaciel Uczelni.

Pan Doktor otrzymał nominację na Ambasadora The Global Harmonization Initiative (GHI) w Polsce, międzynarodowej sieć non-profit indywidualnych naukowców i organizacji naukowych współpracujących w celu promowania harmonizacji globalnych regulacji i przepisów w obszarze dystrybucji i handlu żywnością oraz bezpieczeństwa żywności.  Czytaj więcej

III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską!


Z duma informujemy, że praca magistrantki Agnieszki Fiedorowicz pt. ,,Ocena poziomu wiedzy fizjoterapeutów w zakresie kodeksu etycznego oraz wynikających z niego relacji z pacjentem” napisana pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Czaprowskiego zajęła trzecie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii, ogłoszonego przez czasopismo ,,Physiotherapy Review” i Krajową lzbę Fizjoterapeutów. Serdecznie Pani Agnieszce gratulujemy!!!

Wybrane teoretyczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw


Dr Stanisław Szmitka i dr Robert Dmuchowski, wykładowcy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, zacieśniają współpracę międzynarodową. W „Symbol Nauki”, Międzynarodowym Naukowym Czasopiśmie  w Nr 1-2/2022 opublikowali artykuł:

„Wybrane teoretyczne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw”

Отдельные теоретические аспекты инноваций предприятияArtykuł

(Wydawnictwo Omega Science Międzynarodowe Centrum Innowacyjnych Technologii).

Jest to kolejna publikacja w Wydawnictwie w Rosji w/w naukowców. Czytaj więcej

Finał „Świątecznej Akcji” – PACZKA dla DZIECIACZKA


Koło Naukowe Pedagogów zainicjowało tę akcję, a włączyła się w nią cała społeczność Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Zbieraliśmy na 3 wydziałach: odzież, obuwie, gry, zabawki i słodycze, które  podzielono na 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Dnia 28 stycznia br. rzeczy zostały przekazane przez studentów i opiekuna Koła Naukowego – dr Dorotę Bartnicką dla Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu. W placówkach tych dyrektorzy przedstawili w interesujący sposób zakres zadań, które podejmują do zrealizowania oraz potrzeby tych placówek i wychowanków. Dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje Dom Dziecka, w jakim wieku są Czytaj więcej

Polecane strony