OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Grupa seminaryjna dr Moniki Staszewicz


Zarządzeniem nr 6/2018 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13.09.2018 r. seminarium dr Moniki Staszewicz na kier. pedagogika studia II stopnia w roku akad. 2018/2019 przejmuje dr Beata Adrjan.

INNOWACYJNE I KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO


Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zarządzać swoim przedsiębiorstwem w dobie kryzysu, jak je zrestrukturyzować, jaką objąć strategię, aby osiągnąć sukces, jak zdobyć fundusze na rozwój i modernizację, jak stać się konkurencyjnym na rynkach światowych skorzystaj z wiedzy specjalistów prowadzących zajęcia na naszych studiach podyplomowych
INNOWACYJNE  I  KONKURENCYJNE  PRZEDSIĘBIORSTWO  W  WARUNKACH KONKURENCJI  I  WSPÓŁPRACY  MIĘDZYNARODOWEJ.

To nowoczesne studia podyplomowe prowadzone przez doświadczonych specjalistów z renomowanych krajowych i zagranicznych ośrodków i instytucji, takich jak:

  • prof. dr hab. Jan W. Bossak – profesor WSIiE Olsztyn, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Bochniarz – Akademia Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet w Minnesocie (Stany Zjednoczone Ameryki)
  • dr hab. Bogusław Hadyniak (emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej)
  • mgr Wojciech Siński (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu)

Studia te wzbogacą wiedzę i umiejętności kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w dużych spółkach, oraz przedsiębiorców i zarządzających w średnich i małych spółkach oraz absolwentów studiów ekonomicznych o zagadnienia związane z restrukturyzacją  i  opracowaniem oraz realizacją strategii zarządzania wartością w warunkach współpracy międzynarodowej i konkurencji.

Szczegóły

 

Rektor w kadencji 2018-2022


Z prawdziwą przyjemnością informujemy,
JM Rektor dr Agnieszka Górska została powołana przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie na funkcję Rektora w kadencji 2018-2022.

W imieniu całej wspólnoty akademickiej WSIiE TWP serdecznie gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń.

MJ

Polecane strony