OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Rola sołtysa w administracji samorządowej


W sobotę, 12 lutego 2023 r. w murach uczelni gościliśmy niezwykłą osobę –  Panią Radną Gmina Dywity, Sołtys Sołectwa Dywity, niezwykle aktywną kobietą – Urszulę Derlacz. Była to okazja do spotkania studentów ekonomii i administracji z praktykiem samorządowym i poznanie wzrastającej roli sołtysa w społeczeństwie obywatelskim. Słuchacze mogli dowiedzieć się, że sołtys już nie jest tylko przedstawicielem sołectwa, jest liderem społeczności wiejskiej, który wsłuchuje się w jego potrzeby i dąży do rozwoju małej Ojczyzny.

Spotkanie z praktykami to cykliczna praktyka, która ma na celu skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Przybliża potencjalnych pracodawców do środowiska akademickiego, a wsłuchanie się w ich problemy i potrzeby pozwala na modyfikowanie programu kształcenia, tak, aby nasi studenci jak najlepiej odnajdywali się na rynku pracy. Czytaj więcej

Zimowy obóz w Zieleńcu


Zimowy obóz w Zieleńcu studentów Wychowania fizycznego.

Opiekun obozu: Krzysztof Połujański.

 

Specjalista ds. kadr i płac

Olsztyńska Szkoła Wyższa zatrudni na stanowisku Specjalista ds. kadr i płac

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Przygotowywanie dokumentów pracowniczych (umów o pracę, aneksów do umów oraz udokumentowanie i zgłaszanie zmian  w zatrudnieniu do ZUS itp.;
 • Sporządzanie i weryfikacja list płac oraz przygotowywanie płatności;
 • Sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS;
 • Weryfikacja i aktualizacja danych pracowniczych w systemach kadrowo-płacowych, w tym POLON;
 • Prowadzenie ewidencji i kontroli czasu pracy, urlopów oraz zwolnień lekarskich w systemie kadrowo-płacowym;
 • Sporządzanie rocznych  deklaracji podatkowych  PIT;
 • Dbałość o prawidłowy obieg dokumentów kadrowo-płacowych;
 • Współpraca z pracownikami poszczególnych działów w sprawach kadrowo-płacowych;
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i  analiz z zakresu kadr i płac;
 • Profesjonalna obsługa pracowników;

Czytaj więcej

Studia podyplomowe: JEŹDZIECTWO!


Jeździectwo zaliczane jest do najstarszych sportów świata. Polacy odnosili w tej dyscyplinie wiele sukcesów na arenie międzynarodowej łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Świadczą o tym wyniki m.in. Adama Królikiewicza, Jana Kowalczyka, a spośród zawodników z Warmii i Mazur Antoniego Pacyńskiego i Krzysztofa Ferensteina. W celu usprawnienia procesu szkoleniowego i nawiązania do chlubnych tradycji Olsztyńska Szkoła Wyższa zamierza uruchomić studia podyplomowe nadające absolwentom uprawnienia trenera II klasy. Jednym z warunków przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. W naszym cyklu kształcenia poznasz zagadnienia związane nie tylko z treningiem sportowym, ale także z hodowlą i użytkowaniem koni oraz zarządzaniem ośrodkiem jeździeckim.

Kontakt:
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
email: dziekanat.wnoz@osw.edu.pl
tel. 607 443 757, 534 538 754


 

Polecane strony