OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


Rekrutacja 21/22

Dołącz do nowej generacji urzędników!


E-ADMINISTRACJA to już fakt!

EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, CEIDG – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, SOO – System Obsługi Obywatela, BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, to tylko niektóre z systemów, które zagościły na stałe w naszym życiu. Czytaj więcej

Studenci pedagogiki w akcji!


Drodzy Studenci, Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Pedagogów 26 czerwca (sobota) w godzinach 11.00 – 14.00 organizuje wyjście do placówki opiekuńczo-wychowawczej (Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży) w Kętrzynie. Zamierzamy wspólnie bawić się z dziećmi, śpiewać piosenki, czytać książeczki, rozmawiać z podopiecznymi placówki (to bardzo sympatyczne kobietki, które cieszą się z naszych odwiedzin i zapraszają do siebie).

Potrzeby mieszkańców placówek opiekuńczo – wychowawczych są bardzo duże. Czytaj więcej

Koło Naukowe Pedagogów działa!


W dniu 6 czerwca 2021 roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów wraz z opiekunem koła – dr Dorotą Bartnicką odwiedzili Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem placówki, jej organizacją, a także zakresem działalności. Z okazji Dnia Dziecka członkowie koła przygotowali słodki poczęstunek oraz słodkie upominki.

Po przyjeździe na miejsce zostaliśmy przywitani przez wychowawczynię pracującą w tej instytucji. Zapoznaliśmy się z jej pracą i wymaganiami stawianymi przed osobami sprawującymi pieczę zastępczą.  Podczas wizyty mieliśmy możliwość poznać organizatorów pogotowia opiekuńczego – rodzinę, która przyjmuje do siebie, od 10 lat dzieci, w sytuacjach wymagających interwencji – Panią Kasię i Pana Mariusza wraz z synkiem. Czytaj więcej

Koło Naukowe Administratywistów zaczyna kolejny projekt badawczy


„Dobrostan funkcjonariuszy Straży Granicznej” to kolejny projekt badawczy realizowany przez magistrantów oraz studentów koła naukowego Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie pod kierunkiem opiekuna, dr Dariusza Jurczaka. Ten, ciekawie zapowiadający się materiał jest możliwy, dzięki uprzejmości Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi. Na spotkaniu w dniu 04.06.2021 r. z drem Dariuszem Jurczakiem wyraził akceptację co do realizacji zamierzenia badawczego. Badania realizowane będą więc w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Straży Granicznej i w Morskim Oddziale Straży Granicznej, a prezentacja wyników nastąpi na konferencji organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku (Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, którym kieruje prof. Janusz Gierszewski ) w marcu 2022 r. Należy w tym miejscu zaznaczyć , że w komitecie organizacyjnym znalazł się kierownik Katedry Administracji i jednocześnie opiekun Koła Naukowego Administratywistów dr Dariusz Jurczak.

Studenci Administracji z międzynarodowymi nagrodami!

 


Kamila Dumkiewicz, Katarzyna Badurowicz, Paulina Chyczewska – Studentki Administracji FWZ w Kętrzynie wraz z opiekunem Koła Administratywistów doktorem Dariuszem Jurczakiem

V Międzynarodowa studencka naukowo-praktyczna konferencja odbyła się w kaliningradzkiej filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Petersburgu

30 kwietnia 2021 r. w kaliningradzkiej filii SPBGAU odbyło się Międzynarodowe Forum Naukowo-Praktyczne “Wyszukiwanie naukowe i nowe technologie w praktycznym wcieleniu”. W ramach Forum odbyła się V Międzynarodowa studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna “Potencjał naukowy i twórczy młodzieży studenckiej jako impuls rozwoju systemu kształcenia zawodowego i modernizacji rolnictwa” oraz okrągły stół “Współpraca instytucji edukacyjnych Europy i Rosji w warunkach pandemii”.Na sesji plenarnej ze słowem powitalnym do uczestników wydarzenia zwrócili się kierownicy czołowych katedr, a także goście forum – dr biol. S. A. Kozlov, dr Dariusz Jurczak (Olsztyn Polska), dr hab., prof. Mirosław Borkowski (Gdańsk Polska), dr hab. Marta Witkowska (redaktor naczelny publikacji naukowej “Przegląd Europejski”, Warszawa, Polska), dr Elena Kuczeirawaja (Warszawa, Polska).

Podczas konferencji, która odbyła się w zwykłym trybie i online, w trzech sekcjach wysłuchano 31 przemówień wykładowców, studentów oraz praktyków z zakresu agronomii, hodowli zwierząt, nauk społecznych i humanistycznych w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i polskim. Czytaj więcej

Polecane strony