Opłaty w roku akademickim 2022/2023

Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE
obywatele UE, posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/rok studiów opłata roczna opłata semestralna 10 rat w roku
Kosmetologia I˚ I rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 580 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
II rok 5 500 zł 3 300 zł 610 zł
Kosmetologia II˚ I rok 7 100 zł 3 700 zł 760 zł
II rok 7 200 zł 3 750 zł 770 zł
Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie I rok 6 300 zł 3 300 zł 680 zł
II rok 7  000 zł 3 650 zł 750 zł
III rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
IV rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
V rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
Informatyka I˚ I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 400 zł 3 200 zł 650 zł
III rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok 5 900 zł 3 100 zł 640 zł
II rok 6 200 zł 3 250 zł 670 zł
III rok 6 500 zł 3 400 zł 700 zł
IV rok 6 800 zł 3 550 zł 730 zł
V rok 7 000 zł 3 650 zł 750 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 400 zł 3 200 zł 650 zł
III rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł
Zarządzanie I˚
I rok 5 500 zł 2 750 zł 560 zł
II rok 6 100 zł 3 050 zł 620 zł
III rok 6 700 zł 3 350 zł 680 zł
Zarządzanie II˚

I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/rok studiów opłata roczna opłata semestralna 10 rat w roku
Filologia I˚ I rok 4 500 zł 2 400 zł 500 zł
II rok 5 100 zł 2 650 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 870 zł 610 zł
Ekonomia I˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 800 zł 2 550 zł 530 zł
Administracja I˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 800 zł 2 500 zł 530 zł
Pedagogika I˚ I rok 4 000 zł 2 150 zł 450 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 600 zł 2 450 zł 510 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok 5 600 zł 2 950 zł 610 zł
II rok 5 800 zł 3 050 zł 630 zł
III rok 6 000 zł 3 150 zł 650 zł
IV rok 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
V rok 6 800 zł 3 550 zł 730 zł
Kosmetologia I˚ I rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 750 zł 2 500 zł 530 zł
II rok 5 100 zł 2 650 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 875 zł 610 zł
Ekonomia II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 400 zł 2 850 zł 590 zł
Administracja II˚ I rok 4 650 zł 2 450 zł 520 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
Pedagogika II˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 400 zł 2 850 zł 590 zł
Kosmetologia II˚ I rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
II rok 7 200 zł 3 750 zł 770 zł

 

Informatyka I˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
II rok 5 100 zł 2 550 zł 520 zł
III rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
II rok 5 100 zł 2 550 zł 520 zł
III rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
Zarządzanie I˚
I rok 4 200 zł 2 100 zł 430 zł
II rok 4 900 zł 2 450 zł 500 zł
III rok 5 500 zł 2 750 zł 560 zł
Zarządzanie II˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
  II rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł

 

CZESNE (studenci spoza UE)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla studentów spoza UE:

  • administracyjna – 150 EUR

For all the fields of study the administration fee is 150 EUR

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
studenci spoza UE

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) opłata rocznaTuition fee (per year)

EURO

opłata semestralnaTuition fee (per semester)

EURO

Filologia I˚ English Philology I˚Pedagogika I˚Pedagogy I˚

Ekonomia I˚ Economy I˚

Administracja I˚ Administration I˚

Wychowanie fizyczne I˚ Physical education I˚

Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1100 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1200 € 650 €
Kosmetologia I˚ Cosmetology I˚ Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 1250 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year) I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
IV, V rok, IV, V year 1400 € 750 €
Pedagogika II˚ Pedagogy II˚
Ekonomia II˚ Economy II˚Administracja II˚ Administration II˚Wychowanie fizyczne II˚ Physical education II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconą do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 1100 € _
I, II rok, I, II year 1200 € 650 €
Kosmetologia II˚
Cosmetology II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1350 € 700 €
I, II rok / I, II year 1450 € 800 €
Zarządzanie I˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year 1250 € 675 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year 1250 € 675 €

 

CZESNE (obywatele UE i studenci spoza UE)


Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów
Field of study
opłata roczna
Tuition fee (per year)
opłata semestralna
Tuition fee (per semester)
Fizjoterapia jednolite magisterskiePhysiotherapy (5 year) 4 000 € 2 100 €

 

Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

 

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) opłata rocznaTuition fee (per year)

EURO

opłata semestralnaTuition fee (per semester)

EURO

Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year 1750 € 900 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year 1750 € 900 €
Polecane strony