Opłaty

Opłaty/czesne za studia w języku polskim w PLN

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003
tytuł przelewu: imię nazwisko kierunek

Opłaty/czesne w EURO / For payment in EURO:

07 1130 1189 0025 0130 6720 0010
transfer title: first name surname field of study

Account Owner’s Adress:

Olsztyńska Szkoła Wyższa
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn/Poland

Account Owner’s Bank Adress:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Swift Code: GOSKPLPW
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto otrzymane wraz z informacją o przyjęciu na studia. Do czasu otrzymania konta indywidualnego wpłaty dokonywać na konto podane poniżej. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz numer PESEL.

All the fees should be paid to the individual bank account assigned received together with the decision on admission to studies. If the Student does not have his individual bank account, s/he should make the payment to the following bank account. The transfer title shall be the student’s first name and last name, his register number and PESEL (Polish Resident Identification Number).

Uchwała Rady Wykonawczej OSW dotycząca opłat w roku akademickim 2022/2023

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)

CZESNE (obywatele UE, posiadacze Karty Polaka)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla obywateli UE, posiadaczy Karty Polaka:

  • administracyjna – 200 zł
  • rekrutacyjna – 85 zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE
obywatele UE, posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/rok studiów opłata roczna opłata semestralna 10 rat w roku
Kosmetologia I˚ I rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 580 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 540 zł
II rok 5 500 zł 3 300 zł 610 zł
Kosmetologia II˚ I rok 7 100 zł 3 700 zł 760 zł
II rok 7 200 zł 3 750 zł 770 zł
Fizjoterapia, studia jednolite magisterskie I rok 6 300 zł 3 300 zł 680 zł
II rok 7  000 zł 3 650 zł 750 zł
III rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
IV rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
V rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
Informatyka I˚ I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 400 zł 3 200 zł 650 zł
III rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok 5 900 zł 3 100 zł 640 zł
II rok 6 200 zł 3 250 zł 670 zł
III rok 6 500 zł 3 400 zł 700 zł
IV rok 6 800 zł 3 550 zł 730 zł
V rok 7 000 zł 3 650 zł 750 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 400 zł 3 200 zł 650 zł
III rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł
Zarządzanie I˚
I rok 5 500 zł 2 750 zł 560 zł
II rok 6 100 zł 3 050 zł 620 zł
III rok 6 700 zł 3 350 zł 680 zł
Zarządzanie II˚

I rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
II rok 6 900 zł 3 450 zł 700 zł

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim
NIESTACJONARNE
obywatele UE i posiadacze Karty Polaka

Kierunek studiów
ilość rat/

rok studiów

opłata roczna opłata semestralna 10 rat w roku
Filologia I˚ I rok 4 500 zł 2 400 zł 500 zł
II rok 5 100 zł 2 650 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 870 zł 610 zł
 

Ekonomia I˚

I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 800 zł 2 550 zł 530 zł
 

Administracja I˚

I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 800 zł 2 500 zł 530 zł
Pedagogika I˚ I rok 4 000 zł 2 150 zł 450 zł
II rok 4 300 zł 2 300 zł 490 zł
III rok 4 600 zł 2 450 zł 510 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie
I rok 5 600 zł 2 950 zł 610 zł
II rok 5 800 zł 3 050 zł 630 zł
III rok 6 000 zł 3 150 zł 650 zł
IV rok 6 400 zł 3 350 zł 690 zł
V rok 6 800 zł 3 550 zł 730 zł
Kosmetologia I˚ I rok 5 000 zł 2 650 zł 550 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
III rok 5 500 zł 2 900 zł 600 zł
Wychowanie fizyczne I˚ I rok 4 750 zł 2 500 zł 530 zł
II rok 5 100 zł 2 650 zł 560 zł
III rok 5 500 zł 2 875 zł 610 zł
Ekonomia II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 400 zł 2 850 zł 590 zł
Administracja II˚ I rok 4 650 zł 2 450 zł 520 zł
II rok 5 200 zł 2 750 zł 570 zł
Pedagogika II˚ I rok 4 200 zł 2 250 zł 470 zł
II rok 4 700 zł 2 500 zł 520 zł
Wychowanie fizyczne II˚ I rok 4 900 zł 2 600 zł 550 zł
II rok 5 400 zł 2 850 zł 590 zł
Kosmetologia II˚ I rok 7 100 zł 3 700 zł 770 zł
II rok 7 200 zł 3 750 zł 770 zł

 

Informatyka I˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
II rok 5 100 zł 2 550 zł 520 zł
III rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
Zarządzanie i inżynieria produkcji I˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
II rok 5 100 zł 2 550 zł 520 zł
III rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł
Zarządzanie I˚
I rok 4 200 zł 2 100 zł 430 zł
II rok 4 900 zł 2 450 zł 500 zł
III rok 5 500 zł 2 750 zł 560 zł
Zarządzanie II˚ I rok 4 500 zł 2 250 zł 460 zł
  II rok 5 700 zł 2 850 zł 580 zł

 

CZESNE (studenci spoza UE)


Opłata jednorazowa obowiązująca dla studentów spoza UE:

  • administracyjna – 150 EUR

For all the fields of study the administration fee is 150 EUR

 

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
studenci spoza UE

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) opłata roczna

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

Tuition fee (per semester)

EURO

Filologia I˚ English Philology I˚

Pedagogika I˚Pedagogy I˚

Ekonomia I˚ Economy I˚

Administracja I˚ Administration I˚

Wychowanie fizyczne I˚ Physical education I˚

Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1100 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1200 € 650 €
Kosmetologia I˚ Cosmetology I˚ Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 1250 € _
I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
Fizjoterapia jednolite magisterskie Physiotherapy (5 year) I, II, III rok/ I, II, III year 1350 € 700 €
IV, V rok, IV, V year 1400 € 750 €
Pedagogika II˚ Pedagogy II˚
Ekonomia II˚ Economy II˚Administracja II˚ Administration II˚Wychowanie fizyczne II˚ Physical education II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconą do 30.06.2022/When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022 1100 € _
I, II rok, I, II year 1200 € 650 €
Kosmetologia II˚
Cosmetology II˚
Przy opłacie za I rok studiów wpłaconej do 30.06.2022
When tuition fee for the first year paid by 30.06.2022
1350 € 700 €
I, II rok / I, II year 1450 € 800 €
Zarządzanie I˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year 1250 € 675 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year 1250 € 675 €

 

CZESNE (obywatele UE i studenci spoza UE)


Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

Kierunek studiów
Field of study
opłata roczna
Tuition fee (per year)
opłata semestralna
Tuition fee (per semester)
Fizjoterapia jednolite magisterskie

Physiotherapy (5 year)

4 000 € 2 100 €

 

Studia jednolite magisterskie w języku angielskim
STACJONARNE i NIESTACJONARNE
obywatele UE I studenci spoza UE

Tuition fee for full-time and part-time studies (BA/MA) in English – citizens from outside the EU**

 

Kierunek studiów
Field of study
ilość rat (numer of installments)/ rok studiów (year of study) opłata roczna

Tuition fee (per year)

EURO

opłata semestralna

Tuition fee (per semester)

EURO

Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II, III rok / I, II, III year 1750 € 900 €
Zarządzanie II˚
Managements I˚
I, II rok / I, II year 1750 € 900 €

 


Opłaty w roku akademickim 2021/2022

Polecane strony