Ogłoszenia


WPISY Z PRZEDMIOTU Ochrona własności intelektualnej u dra Lecha Grochowskiego
ADMINISTRACJA, EKONOMIA, PEDAGOGIKA
1 rok studia I stopnia
1 czerwca 2019 r. w godz. 1100-1200 pokój nr 16
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Olsztyn, Jagiellońska 59


DYŻUR BIURA RACHUNKOWEGO
PODBIJANIE KART OBIEGOWYCH
25 i 26 maja 2019 r. w godz. 830 – 1200

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH Olsztyn ul. Jagiellońska 59 p.104


WPISY Z PRAKTYKI dla kierunków EKONOMIA, SOCJOLOGIA
25 maja 2019 r. w godz. 1330-1500 pokój nr 326 na WNS ul. Jagiellońska 59
u dr Katarzyny Pietrzak-Komar


Uwaga studenci Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie!

Studenci pierwszego roku studiów: Administracji, Pedagogiki i Ekonomii

Wpis do indeksów z przedmiotów:

  • „Ochrona własności intelektualnej” u dr Lecha Grochowskiego odbędzie się dnia 18.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10, w godz. 11:00-12:00
  •  „BHP i ergonomia” u mgr Pauliny Granicy odbędzie się dnia 19.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10 w godz. 11:00-12:00

Prosimy o składanie indeksów w Dziekanacie lub Sekretariacie WZK.


Zapisy na seminaria

Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika, studia II stopnia, rok 1 pliki do pobrania
Ekonomia, studia I stopnia, rok 2 oraz studia II stopnia, rok 1pliki do pobrania

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Administracja, Ekonomia, Pedagogika, studia I stopnia, rok 2 plik do pobrania


Polecane strony