BIP

Ogłoszenia


Szanowni Studenci,

bardzo prosimy o wypełnienie Ankiety dotyczącej zdalnego nauczania w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Formularz dostępny jest pod adresem: https://tiny.pl/7chzt

Ankieta jest anonimowa.

 

Z góry dziękujemy za jej wypełnienie!

Władze Olsztyńskiej Szkoły Wyższej


Uwaga studenci pierwszego roku
studiów II stopnia

 W związku z Zarządzeniem Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 11 marca 2020 r. nr 35/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 odwołującym zajęcia dydaktyczne od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r., termin zaliczenia różnic programowych dla kierunków Pedagogika i Administracja zostaje odwołany.

O nowym terminie zaliczenia różnic programowych zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


Drodzy Studenci!

Koło Naukowe Administratywistów przy Katedrze Administracji Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych OSW w Olsztynie, Filia Wydziału Zamiejscowego OSW
w Kętrzynie zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Kogo poszukujemy:

  • Osób zainteresowanych rozwojem naukowym
  • Osób chcących poświęcić swój wolny czas i zapał dla działań naukowych.
  • Osób z pasją i zaangażowaniem
  • Osób chcących aktywnie uczestniczyć w dodatkowych wykładach, szkoleniach, konferencjach tematycznych.
  • Osób chcących pracować w studenckim międzynarodowym zespole

Co robimy?

  • Realizujemy różne projekty badawcze we współpracy z Federalnym Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w  “Sankt-Petersburgu –

Filia w Polesku,  Uniwersytetem im Emanuela Kanta w Kaliningradzie, Wyższą Szkoła Administracji w Kaliningradzie

  • Uczestniczymy aktywnie w forum kół naukowych
  • Organizujemy spotkania studentów z różnymi ciekawymi osobami
  • I wiele, wiele innych przedsięwzięć naukowych w ramach „Akademii Samorządowca” organizujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych regionu
  • W ramach profilu praktycznego studiów odbywamy zajęcia praktyczne w instytucjach, które podpisały porozumienia z naszą Uczelnią

Przyjdź, zobacz I zostań z Nami, a nie będziesz żałować!

“Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.”prof. Michał Heller

studenci koła naukowego administratywistów
Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych – Olsztyn
studenci koła naukowego administratywistów
Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie


 

Polecane strony