BIP

Ogłoszenia


Uwaga studenci pierwszego roku
studiów II stopnia

 W związku z Zarządzeniem Rektora Olsztyńskiej Szkoły Wyższej z dnia 11 marca 2020 r. nr 35/2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 odwołującym zajęcia dydaktyczne od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r., termin zaliczenia różnic programowych dla kierunków Pedagogika i Administracja zostaje odwołany.

O nowym terminie zaliczenia różnic programowych zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.


Uwaga studenci
Kierunku: Administracja
Studia II stopnia, Rok I
Zaliczenie różnic programowych odbędzie się 21 marca 2020 r (sobota) o godz. 11:30 , pok. 103 A,B.


Uwaga studenci
Kierunku: Pedagogika
Studia II stopnia, Rok I
Zaliczenie różnic programowych odbędzie się 21 marca 2020 r (sobota) o godz. 08:00 , pok. 103 A,B.


Uwaga studenci

Kierunku: Ekonomia, Studia II stopnia, Rok I
Zaliczenie różnic programowych odbędzie się 01 marca 2020 r (niedziela) o godz. 12:50      pok. 103 A,B.


Drodzy Studenci!

Koło Naukowe Administratywistów przy Katedrze Administracji Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych OSW w Olsztynie, Filia Wydziału Zamiejscowego OSW
w Kętrzynie zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Kogo poszukujemy:

 • Osób zainteresowanych rozwojem naukowym
 • Osób chcących poświęcić swój wolny czas i zapał dla działań naukowych.
 • Osób z pasją i zaangażowaniem
 • Osób chcących aktywnie uczestniczyć w dodatkowych wykładach, szkoleniach, konferencjach tematycznych.
 • Osób chcących pracować w studenckim międzynarodowym zespole

Co robimy?

 • Realizujemy różne projekty badawcze we współpracy z Federalnym Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w  “Sankt-Petersburgu –

Filia w Polesku,  Uniwersytetem im Emanuela Kanta w Kaliningradzie, Wyższą Szkoła Administracji w Kaliningradzie

 • Uczestniczymy aktywnie w forum kół naukowych
 • Organizujemy spotkania studentów z różnymi ciekawymi osobami
 • I wiele, wiele innych przedsięwzięć naukowych w ramach „Akademii Samorządowca” organizujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych regionu
 • W ramach profilu praktycznego studiów odbywamy zajęcia praktyczne w instytucjach, które podpisały porozumienia z naszą Uczelnią

Przyjdź, zobacz I zostań z Nami, a nie będziesz żałować!

“Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania.”prof. Michał Heller

studenci koła naukowego administratywistów
Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych – Olsztyn
studenci koła naukowego administratywistów
Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie


 

Zaliczenia u dr Małgorzaty Król
Dnia 21 września (sobota) o godz. 12.00 na WNS ul. Jagiellońska 59 w Olsztynie


Uwaga!
W dniach 26.08 – 20.10. 2019 r. z powodu przeprowadzanego skontrum biblioteka będzie nieczynna. Przepraszamy za utrudnienia.


Wpisywanie zaległych ocen z przedmiotów prowadzonych przez prof. M. Rutkowskiego odbędzie się 24 VIII 2019 roku od godz 10:00 do 12:30 w pokoju nauczycielskim.
Termin nadesłania zaległych referatów (pisanych ręcznie, na adres mailowy: rutmarek@gmail.com) najpóźniej do dnia 22  VIII 2019 roku.


Studenci EKONOMII Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
Wpisy z praktyki u dr Katarzyny Pietrzak-Komar
6 lipca w godz. 12.50-13.20
Kętrzyn, Asnyka 10 pokój nr 16


Szanowni Studenci
Wpisy z praktyk u dr Elżbiety Mudrak
6 lipca w godz. 14.00-15.30
Olsztyn, Jagiellońska 59 pokój nr 10


DYŻUR BIURA RACHUNKOWEGO
PODBIJANIE KART OBIEGOWYCH
1 czerwca w godz. 1000 – 1300
2 czerwca w godz. 800 – 1200

 DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH Olsztyn ul. Jagiellońska 59 p.104


Studenci PEDAGOGIKI
Wpisy z praktyki u dr Elżbiety Mudrak
1 czerwca w godz. 1100-1230
2 czerwca w godz. 9.30 – 11.00
Olsztyn, Jagiellońska 59 pokój nr 10


WPISY Z PRZEDMIOTU Ochrona własności intelektualnej u dra Lecha Grochowskiego
ADMINISTRACJA, EKONOMIA, PEDAGOGIKA
1 rok studia I stopnia
1 czerwca 2019 r. w godz. 1100-1200 pokój nr 16
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Olsztyn, Jagiellońska 59


DYŻUR BIURA RACHUNKOWEGO
PODBIJANIE KART OBIEGOWYCH
25 i 26 maja 2019 r. w godz. 830 – 1200

DZIEKANAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH Olsztyn ul. Jagiellońska 59 p.104


WPISY Z PRAKTYKI dla kierunków EKONOMIA, SOCJOLOGIA
25 maja 2019 r. w godz. 1330-1500 pokój nr 326 na WNS ul. Jagiellońska 59
u dr Katarzyny Pietrzak-Komar


Uwaga studenci Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie!

Studenci pierwszego roku studiów: Administracji, Pedagogiki i Ekonomii

Wpis do indeksów z przedmiotów:

 • „Ochrona własności intelektualnej” u dr Lecha Grochowskiego odbędzie się dnia 18.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10, w godz. 11:00-12:00
 •  „BHP i ergonomia” u mgr Pauliny Granicy odbędzie się dnia 19.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10 w godz. 11:00-12:00

Prosimy o składanie indeksów w Dziekanacie lub Sekretariacie WZK.


Zapisy na seminaria

Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika, studia II stopnia, rok 1 pliki do pobrania
Ekonomia, studia I stopnia, rok 2 oraz studia II stopnia, rok 1pliki do pobrania

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Administracja, Ekonomia, Pedagogika, studia I stopnia, rok 2 plik do pobrania


Polecane strony