Ogłoszenia

Studenci I roku studiów II stopnia

WYRÓWNANIE RÓŻNIC PROGRAMOWYCH

Zgodnie z Procedurą rekrutacyjną na studia II stopnia w WSIiE TWP w Olsztynie
wyznacza się następujące terminy zaliczenia różnic programowych:

na kierunku Ekonomia
03 LUTEGO 2018  w godz. 09.40–12.00 - pokój 103

na kierunku Pedagogika
10 LUTEGO 2018  od godz. 12.50 - pokój 103

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest złożenie pracy pisemnej.
 


Zapisy na seminaria dyplomowe

 


tylko osobiście poprzez złożenie podpisu i podanie numeru albumu na liście
studia pierwszego stopnia rok 2 i drugiego stopnia rok 1
Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych pokój 103

studenci kierunku Pedagogika – dnia 9 grudnia 2017 od godz. 11:10
studenci kierunku Ekonomia – dnia 16 grudnia 2017 od godz. 11:10

 

 


Promotorzy wyznaczeni do prowadzenia prac dyplomowych

zgodnie z Zarządzeniami Dziekan WNS

Studia pierwszego stopnia


     PEDAGOGIKA
      Spec. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
      Spec. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
      prof. dr hab. Wiesław Mysłek; dr hab. Dorota Plucińska

EKONOMIA
     Spec. Rachunkowość i finanse
     dr hab. Wiesława Olkowska; dr Stanisław Szmitka

Studia drugiego stopnia


PEDAGOGIKA
     Spec. Resocjalizacja z elementami kryminologii
     Spec. Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
     dr Agnieszka Górska; dr Elżbieta Mudrak; dr Joanna Żeromska-Charlińska

     Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych
     Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
     dr Joanna Szkatuła; dr Anna Prusik; dr Monika Staszewicz

EKONOMIA
     Spec. Finanse i rachunkowość
     dr hab. Wiesława Olkowska; dr Tomasz Wójtowicz; dr Monika Kośko
     Spec. Ekonomia menedżerska
     dr Elżbieta Lorek; dr Stanisław Szmitka


STYPENDIA 2017/2018

Od dnia 25.11.2017 r. można odbierać decyzje Komisji Stypendialnych w sprawie przyznania stypendiów:

-rektora dla najlepszych studentów

-socjalnych

- specjalnych dla osób niepełnosprawnych

- zapomóg

Decyzje wydawane będą:

Wydział Nauk Społecznych – Dziekanat pok.104

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie – Sekretariat Wydziału pok. 114


Studenci kierunku Mu-Ek E3 I rok sp. Finanse i rachunkowość

 

Od 28.10.2017 r. do zajęć, które odbywają się w salach komputerowych tj.:

®     Analiza finansowa dla zaawansowanych

®     Metodyka badan ekonomicznych

®     Rachunkowość dla zaawansowanych

®     Warsztat z ekonomii matematycznej

®     Wnioskowanie statystyczne

proszę podzielić się na dwie grupy i listy przekazać do dziekanatu (pokój 104).

Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem -  w jednej grupie ćwiczeniowej.


SPOTKANIE Z OPIEKUNEM STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA

 

21 października 2017 o godz. 12.50 sala nr 111

Zapraszam - Dr Joanna Szkatuła


Dyżury prof. Elżbiety Kaczyńskiej

 

Szanowni Studenci,

prof. Elżbieta Kaczyńska będzie dyżurować w następujących terminach:

 

piątek (22.09.2017)  godz. 12.00-13.00

sobota (23.09.2017) od godz. 9.00 - do ostatniego przepytanego studenta.

 

Zapraszamy.


 

 

 

Dnia 24-09-2017 roku od godziny 10.30 do 12.00 w sali 8 odbędą się zaliczenia u dr Elżbiety Mudrak. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie.

 

 

 


STYPENDIA STYPENDIA STYPENDIA

 

Wnioski stypendialne w roku akademickim 2017/2018 przyjmowane będą do 31 października 2017 r.:

 

- Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn, Jagiellońska 59, pokój 104;

- Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie – Kętrzyn, Asnyka 10, pokój 114.

 

Szczegółowe informacje – mgr inż. Mariola Staroń - 519 062 008


Dr Monika Staszewicz


Termin na dodatkowe konsultacje, zaliczenia i wpisy do indeksów:

29.09.2017 r godz. 13:00-15:00

 

 


Studenci kierunku socjologia

UWAGA! ZMIANA GODZINY NA 11:00.

Dr hab. Ireneusz Białecki, prof. WSIiE TWP w Olsztynie

Termin na dodatkowe zaliczenia i wpisy do indeksów:

23.09.2017 r godz. 11:00


Studenci kierunku ekonomia

zaliczenia, wpisy do indeksów, konsultacje u prof. Wiesławy Olkowskiej odbędą się dnia 9 września 2017 r. o godz. 9:30, Ul. Jagiellońska 59.

 

 

 


Studenci kierunku socjologia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej oraz zaliczenie przedmiotu Socjologia działań i procesów ekonomicznych  u prof. Elżbiety Kaczyńskiej odbędą się

w następujących terminach:

8.09.2017, w godz. 14:00-16:00

09.09.2017, w godz. 9:00-13:00

10.09.2017 od godz. 9:00 ( do wyjaśnienia).

Uwaga: studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu Socjologia działań i procesów ekonomicznych proszeni są o wcześniejszy kontakt e-mailowy z Panią Profesor: e.kaczynska@uw.edu.pl

 

 Dodatkowy dyżur i konsultacje: 02.09.2017 r.( ze względu na losowa sytuację Pani Profesor nie będzie obecna, możliwość pozostawienia prac zaliczeniowych w punkcie rekrutacyjnym).


Dodatkowy dyżur

 

Dodatkowy dyżur dr Małgorzaty Gałęziowskiej w sobotę 24 czerwca 2017 r.,  w pokoju 316, od 9.00 do 10.00
 

Ważne informacje dotyczące egzaminu dyplomowego

 

1. Praca dyplomowa - termin złożenia do dnia 17.06.2017 r.

 • jeden egzemplarz pracy podpisany przez promotora (w sztywnej oprawie lub zbindowany)
 • drugi egzemplarz pracy na płycie CD (opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu, w kopercie wklejonej na ostatniej wewnętrznej stronie okładki)

 

2. Indeks oraz karta okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów - termin złożenia do dnia 17.06.2017 r.

3. Karta obiegowa  - termin złożenia do dnia 17.06.2017 r.

4. 4 zdjęcia formatu 45 x 65 mm

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest finansowe rozliczenie się z Uczelnią

 

Dodatkowe informacje:

 • Opłata za dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • Opłata za przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej lub terminu egzaminu dyplomowego - 300 zł (podanie o przesunięcie można złożyć po uzyskaniu akceptacji promotora. Wzór podania na stronie internetowej Uczelni www.wsiie.olsztyn.pl w zakładce studenci /druki do pobrania )

 

 

 

Dyżuru koordynatora praktyk na WZ:10.06.2017 r. w godz. 8:00-11:30, ul. Asnyka 10

 

 

 

 


Zaliczenia, wpisy dr hab. Sławomir Zalewski

 

Zaliczenia, wpisy dr hab. Sławomir Zalewski

10.06.2017 r., w godz. 10:00-11:00 ul. Jagiellońska 59, pokój nr 16.

 

Mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska

Specjalista ds. planowania i koordynacji studiów oraz praktyk zawodowych

 

 

 


Studenci I roku studiów pierwszego stopnia

 

Wpisy do indeksów ze szkolenia „BHP i ergonomia” u Radosława Granicy odbędą się dnia 27.05.2017 r. o godz. 13:00, pokój nr. 16.

 

Studenci, którzy do tej pory nie zaliczyli szkolenia, proszeni są o zalogowanie się na platformie e-learningowej w celu jego dokonania.

 

mgr inż. Monika szubert-Łuzpińska

Specjalista ds. planowania i koordynacji studiów oraz praktyk zawodowych

 

 

 

 


Studenci I roku (wszystkich kierunków studiów)


Wpisy do indeksów ze szkolenia

„Ochrona własności intelektualnej” u dr Lecha Grochowskiego odbędą się w następujących terminach:

13.05.2017 r. , o godz. 10:00, ul. Jagiellońska 59, pokój nr 16

17.06.2017 r., o godz. 11:00, ul. Asnyka 10

 


Studenci I roku studiów pierwszego stopnia

 

Wpisy do indeksów z zaliczenia szkolenia „Ochrona własności intelektualnej” u dr Lecha Grochowskiego odbędą się w dniu 23.04.2017 r., godz. 10:00-10:30, pokój nr 16.

 

Osoby, które nie zaliczyły szkolenia, proszone są o jego zaliczenie na platformie e-learningowej.

Dla studentów WZ oraz  kierunku Ekonomia WNS zostaną wyznaczone dodatkowe terminy na wpisy.

 

 

                                             mgr inż. Monika Szubert-Łuzpińska

                  specjalista ds. planowania i koordynacji studiów oraz praktyk zawodowych

 


       Dnia 18 kwietnia 2017 r. (wtorek) budynek Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie

dr Agnieszka Górska

 


Studenci I roku studiów licencjackich

 

Dodatkowy termin na wpisy

Z przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa państwa

Dr hab. Sławomir Zalewski

01.04.2017 r., godz. 9:45-10:15

Ul. Jagiellońska 59, pokój 16 a


Studenci kierunku Ek E

 

W dniu 14.03.2017 r. nastąpiła zmiana promotora prac dyplomowych dla studentów, którzy zapisali się na seminarium do profesora Tadeusza Stachowskiego (względy zdrowotne).

Od dnia 09.04.2017 r. seminarium dyplomowe prowadzone będzie przez prof. Jana Hybla.

Wszystkich studentów proszę o zapoznanie się z aktualnym planem zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni.

 

Specjalista ds. planowania i koordynacji studiów oraz praktyk zawodowych

mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska

 

 

 


Ważne: informacja dla słuchaczek studiów podyplomowych z zakresu Neurologopedii (sem.II

Szczegółowy plan zajęć na dzień 02.04.2017 r.:

 

  9:30-12:30          - egzamin końcowy -  zaliczenie

13:00-17:30         - Podstawy neurologii dziecięcej

17:30-18.00         - egzamin końcowy -  ogłoszenie wyników i dokonanie wpisów


Studenci Mu-Ek B3, B4, B4*

11.03.2017 r. zmiana w planie!

 

 

 


Wpisy do indeksów z przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa państwa”

 

Wpisy do indeksów z przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa państwa” u dr hab. Sławomira Zalewskiego odbędą się w dniach:

11.03.2017 r. o godz. 9:30, pokój nr 16 a

18.03.2017 r. o godz. 9:30, pokój nr 16 a.

 

 

 


Dziekanat i Sekretariat Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie jest otwarty

w tygodniach zjazdowych
od wtorku do soboty w godz. 8:00-16:00, w niedzielę od 8:00 - 12:00

oraz w tygodniach nie zjazdowych
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00


dr Agnieszka Górska

 

 

Spotkanie Studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich z dziekanem - Wydział Nauk Społecznych

 

Wszystkich studentów I roku rozpoczynających studia licencjackie lub magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych (Olsztyn, ul. Jagiellońska 59) zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 24.09.2016 r. o godz. 10.25 (sala 208).

 

dr Dariusz Człapiński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 

 

 


UWAGA STUDENCI!!!

Pedagogika wczesnoszkolna B4 rok 1

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Metodyka zajęć logopedycznych” prof. Marzena Zaorska odbędzie się dnia 15.09.2016 r. o godzinie 10:00.

 

 

 Socjologia E rok 1

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Historia myśli socjologicznej i społecznej” prof. Elżbieta Kaczyńska odbędzie się dnia. 17.09.2016 r. o godzinie 16:00.

 

 

 


Uwaga Studenci I roku studiów licencjackich

 

Wpisy do indeksów z przedmiotu „Podstawy bezpieczeństwa państwa” u Pana dr hab. Sławomira Zalewskiego, prof. WSIiE TWP

 

Kierunek Pedagogika

Dnia 19.06.2016 r. w godz. 12:50-13:20  ul. Jagiellońska 59 w Olsztynie p. nr 16

 

Kierunki Ekonomia I Socjologia

Dnia 26.06.2016 r. ul. Jagiellońska 59 w Olsztynie p. nr 16

 

 

 

 


Studenci Mu-Ek B3, Mu-Ek B4, K Mu - Ek B5

Konsultacje u prof. Luchko Mykhailo odbędą się w następujących terminach:

28 i 29 .05.2016 r., od godz. 13:20, ul. Jagiellońska 59,  sala nr 4.


04 czerwca 2016 r. godziny rektorskie 12:00-18:10

Zapoczątkowuje pobieranie pliku


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

 

Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Pedagogika, Socjologia

 

Wpisy do indeksów:

 

Ochrona własności intelektualnejdr Lech Grochowski

24.04.2016 r.  godz. 10:00  

08.05. 2016 r. godz. 10:00

pokój nauczycielski nr 16A

 


Szanowni studenci

WPISY DO INDEKSÓW

 

Przedmiot: BHP i ergonomia

Prowadzący: Radosław Granica

 

w Olsztynie: 23.04.2016 r. o godz. 9:00;

                        07.05.2016 r. o godz. 13:00;

 

w Kętrzynie: 23.04.2016 r. o godz. 13:00;

                       07.05.2016 r. o godz. 10:00.

  

 Prosimy o zebranie indeksów przez starostów grup i przekazanie ich  do wpisów.

 

 


Zaproszenie na warsztaty

Czas i miejsce warsztatów

12 MARCA w godz. 11.30—12.00     pracownia komp. nr 106        WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII  Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

13 MARCA w godz. 12.50-13.20       pracownia komp. nr 106        WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY Kętrzyn, ul. Asnyka 10

 

Prowadząca:

dr Elżbieta Lorek - Kierownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie

przy wsparciu dr Anny Michalczyk  - Wydział Informatyki i Ekonomii

 

 

 


ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE

 studia I stopnia EKONOMIA 2 rok

spec. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 

ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE   30 stycznia – 13 lutego 2016 r.

W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU INFORMATYKI I EKONOMII pokój 103A.

 

 


ZAPISY NA SEMINARIA DYPLOMOWE studia II stopnia EKONOMIA 1 rok spec. Gospodarowanie zasobami ludzkimi

ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE  16 - 30 stycznia 2016 r.

W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU INFORMATYKI I EKONOMII pokój 103A oraz Wydziału Zamiejscowego pokój 114


RÓŻNICE PROGRAMOWE studia II stopnia

 

Przypominamy, iż 15 lutego 2016 mija termin składania prac pisemnych dotyczących różnic programowych.

 

 


ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

studia II stopnia PEDAGOGIKA 1 rok

spec. wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym

spec. pedagogika wczesnoszkolna

 

ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE 09 - 23 stycznia 2016

 

W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI pokój 103A oraz WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO pokój 114 w Kętrzynie

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ DO PROMOTORA JEST OSOBISTE ZŁOŻENIE PODPISU NA LIŚCIE

Z PODANIEM NUMERU ALBUMU (wg. indeksu, legitymacji)

 

 

 


Wakacyjne zatrudnienie osób młodych na terenie Niemiec.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie informuje o ofercie wakacyjnego zatrudnienia  dla polskich studentów na terenie Niemiec w roku 2016. Oferta została przygotowana przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn i skierowana jest do osób studiujących na uczelniach wyższych. Aplikujący mają szansę na podjęcie zatrudnienia w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie, gastronomii. Komplet wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wupolsztyn.praca.gov.pl.

O zatrudnienie w Niemczech w okresie wakacyjnym w roku 2016 mogą ubiegać się:

 • studenci uczelni wyższych,  w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016 r.
 • deklarują znajomość języka niemieckiego;
 • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej  2 miesiące w okresie   letnich wakacji,
 • nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę).

 

OSOBY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z OFERTY I SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZE KRYTERIA PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETU PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE W TERMINIE DO 11.01.2015 r. NA ADRES:

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Ul. Głowackiego 28, piętro III, pok. 306

Tel. (089) 522 79 90

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

 • 2 egzemplarze podania "Bewerbung 2015" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta / ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2015";
 • 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"
 • z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej;
 • 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą
 • 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów "Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand: Dezember 2014".

Studenci, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

UWAGA:

Więcej informacji;

Kamila Skalska – (089) 522 79 90.

ABK WSIiE TWP Elżbieta Mudrak pok. 213.

 

 


ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

studia II stopnia EKONOMIA 1 rok

spec. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

 


ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE
05 grudnia 2015 - 19 grudnia 2015 r.

 

 

 

 


ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

studia II stopnia PEDAGOGIKA 1 rok

spec. Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

 

studia II stopnia SOCJOLOGIA 1 rok

spec. Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego

 

ZAPISY BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE

12 grudnia 2015 - 09 stycznia 2016 r.

 

W SEKRETARIACIE WYDZIAŁU SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI ul Jagiellońska 59 pokój 103A

Na Wydziale Zamiejscowym w KĘTRZYNIE ul. Asnyka 10 pokój 114

WARUNKIEM WPISANIA NA LISTĘ DO PROMOTORA JEST OSOBISTE ZŁOŻENIE PODPISU NA LIŚCIE Z PODANIEM NUMERU ALBUMU (wg. indeksu, legitymacji)

 

 

 


Praktykant w Bankowości Oddziałowej

 

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jeśli chciałbyś zostać częścią tej organizacji – weź udział w rekrutacji.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWięcej>>>


Praktyki w ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie oferty.praca.gov.pl

 

Zapraszamy chętnych studentów do zapoznania się z ofertą i skorzystania z wolnych miejsc .