O Grupie Vistula

O Grupie Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula tworzy, wraz ze Szkołą
Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i
Rekreacji), filary dynamicznie rozwijającej się Grupy Uczelni Vistula. Obie
szkoły wyższe działają w jednym kampusie w Warszawie. W 2014 roku dołączyła do
nich Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, a w 2018 także Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa
Rusieckiego.

Grupa Uczelni Vistula to 27 lat doświadczenia na rynku, to
połączenie tradycji z nowoczesnymi trendami w świecie nauki. Szkoły wchodzące w
skład Grupy łączy misja. Uczymy tego, czego młodzi ludzie będą potrzebować w
przyszłości. Wyróżniają nas kierunki praktyczne, które zapewnią naszym
absolwentom sukces na rynku pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
gospodarczym w Polsce i Europie. Nasi wykładowcy są wybitnymi autorytetami i
praktykami. Ściśle współpracujemy z biznesem i organizacjami międzynarodowymi.

Obecnie kształcimy ponad 5 tysięcy młodych ludzi z 86
krajów. Nasi wykładowcy pochodzą ze wszystkich kontynentów. W ramach programu
Erasmus+ studenci mogą uczyć się w 40 innych krajach. Otwartość Grupy Uczelni
Vistula tworzy wyjątkowe warunki do zdobywania wiedzy. Polscy studenci nie
muszą wyjeżdżać za granicę, aby uczyć się i nabierać doświadczenie w
międzynarodowym środowisku.

W Grupie Uczelni Vistula czerpiemy z energii i możliwości,
które daje nam wspólne działanie w ramach pięciu szkół wyższych.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula)

oferuje 10 kierunków studiów licencjackich, magisterskich,
inżynierskich oraz online, a także studia podyplomowe, doktorskie, programy MBA
i Vistula ExecutiveEducation, czyli praktyczny wymiar edukacji dla menedżerów.
Wszystkie kierunki są prowadzone również w języku angielskim. Uczelniajest
jednym z liderów innowacyjnego kształcenia. Jakość nauczania potwierdzają
rankingi i międzynarodowe organizacje edukacyjne. W ostatnim rankingu magazynu
„Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula została uznana za
„Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”. Kapituła doceniła otwartość
na świat, wielokulturowość środowiska studenckiego i wysoki poziom programów
studiów w języku angielskim.

Współpracujemy z ponad 130 firmami na świecie, a także z
organizacjami międzynarodowymi. AFiB Vistula należy też do najważniejszych
międzynarodowych stowarzyszeń na rzecz rozwoju nauki.

Jak wskazuje raport ogólnopolskiego systemu monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), w kategorii
„Zarządzanie”, kierunek prowadzony przez AFiB Vistula znalazł się na 1. miejscu
– jego absolwenci zarabiają najwięcej w kraju!

www.vistula.edu.pl

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula – SGTiH Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji)

to nowoczesna uczelnia, która ma charakter szkoły
biznesowej. Powstała w wyniku połączenia trzech uczelni turystycznych
–renomowanej Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w
Warszawie, stołecznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa z Łodzi. Dołączył do nich równieżutworzony
jeszcze w 1972 r. Instytut Turystyki, jedyna w Polsce jednostka
badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w
zakresie turystyki. Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistulaprzygotowuje
absolwentów do pracy w kierowaniu, tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami
turystycznymi, sportowymi lub rekreacyjnymi. Oferuje unikatowe w skali kraju
programy studiów licencjackich i magisterskich, również po angielsku. Kształci
na kierunku Turystyka i Rekreacja, Dietetyka oraz Coaching Stylu Życia. Szkoła
Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistulapromuje ideę przedsiębiorczości. Stawia
na praktyczny i międzynarodowy wymiar nauczania.System współpracy uczelni z
praktykami i otoczeniem biznesowym jest oparty o powołaną w 2014 r. Radę
Biznesu, która jest kluczowym ciałem doradczym i opiniotwórczym. W jej skład
wchodzą partnerzy strategiczni kluczowych specjalności, z którymi władze SGTiH
Vistulawspólnie tworzą programy dydaktyczne. W Radzie zasiadają m.in.
przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI
Poland, Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

www.vistulahospitality.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (WSH)

to uczelnia o profilu biznesowym z międzynarodową kadrą.
Oferuje szeroki wachlarz studiów licencjackich na kierunkach: Zarządzanie,
Turystyka i Rekreacja, Informatyka, Finanse i Rachunkowość, a także
magisterskich na kierunkach: Zarządzanie oraz Turystyka i Rekreacja. Uczelnia
posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych kierunków studiów podyplomowych i
MBA. Wg rankingu Perspektyw studia MBA na WSH plasują się w pierwszej 10
najlepszych w kraju. Uczelnię wyróżnia nowatorski plan kształcenia, który
powstał dzięki współpracy kadry akademickiej z praktykami biznesu oraz
pracodawcami. Większość kierunków prowadzonych jest także w języku angielskim.

www.handlowa.eu

Olsztyńska Szkoła Wyższa

jest jedną z największych niepublicznych uczelni w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. OSW działa od ponad 21-u lat i w tym czasie
stała się ważnym ośrodkiem akademickim w regionie, miejscem kształcenia pedagogów, znakomitych fizjoterapeutów, specjalistów kosmetologii, filologów, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów personalnych. W murach uczelni, na blisko 30-tu kierunkach studiów podyplomowych, podwyższają kwalifikacje nauczyciele z całego województwa. OSW jest szkołą, która umiejętnie łączy kształcenie w zakresie zdrowia, medycyny i kultury fizycznej z naukami humanistyczno-społecznymi.

www.osw.olsztyn.pl/

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (AH)

to rozpoznawalna marka, dorobek i prestiż. Ten prężnie
działający ośrodek w małym mieście dał wielu młodym ludziom szansę na studia.
Akademia nieprzerwanie zajmuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych.
Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym oraz studia podyplomowe na kierunkach: Administracja,
Bezpieczeństwo Narodowe, Historia, Pedagogika i Politologia. Akademia posiada
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz
w dyscyplinie nauk o polityce.

www.wsh.edu.pl

Polecane strony