Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Administrator Danych

2018-03-13

 

 

Celem studiów podyplomowych pt. Inspektor  Ochrony  Danych  Osobowych  oraz    Administrator Danych jest  przekazanie  kompleksowej  i  specjalistycznej  wiedzy  przygotowującej  słuchaczy  do wykonywania  funkcji  Inspektora  Ochrony  Danych  oraz  obowiązków  Administratora  Danych  na podstawie  obowiązującego  od 25  maja  2018  r.  rozporządzenia  (UE)  2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylające  dyrektywę 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  a  w  szczególności wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności z zakresu: regulacji prawnych ochrony danych osobowych  w  systemie  źródeł  prawa  krajowego,  międzynarodowego  i  UE,  podstaw  prawnych przetwarzania danych osobowych, prawnych aspektów tworzenia dokumentacji  z  zakresu ochrony danych osobowych, powierzania przetwarzania i rejestracji zbiorów danych osobowych, praktycznych aspektów  prawnych  wykonywania  funkcji  Inspektora  Ochrony  Danych  i  Administratora  Danych, pakietu reformującego  ochronę danych osobowych w UE. Adresatami studiów są osoby, które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi celem  podniesienia  kwalifikacji,  osoby  zamierzające  pełnić  funkcję  Inspektora  Ochrony  Danych  i Administratora  Danych,  absolwenci  wszystkich  kierunków  studiów,  pracodawcy,  pracownicy administracji rządowej i samorządowej.

 

 

Termin zgłoszeń upływa 07.04.2018 r. UWAGA! Dla tej edycji zwolnienie z opłaty wpisowej!

Termin realizacji: kwiecień 2018 – luty 2019

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

<< Powrót