Aktualności
 • Jesteś tutaj:
 • Aktualności /
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA

2018-02-08

KONFERENCJA ORGANIZOWANA POD HONOROWYM PATRONATEM

 

 

 

 

Szanowni Państwo,W ramach obchodzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  XII Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej pt.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRAWA KRAJOWEGO  I ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


która odbędzie się 7 marca 2018 r. w godz. 11.00-17.00
w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie


Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy uchwalone w kwietniu 2016 roku, które w sposób zasadniczy zmieniają wiele treści z dotychczas obowiązującej dyrektywy. Wychodząc naprzeciw nowej regulacji prawnej dotyczącej obowiązków i zadań Administratorów Danych Osobowych w świetle nowych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do udziału w niniejszej konferencji.

 

 

Problematykę omawiać będą specjaliści z zakresu ochrony dany  osobowych, wykładowcy:

 

Andrzej Lewiński

prawnik – radca prawny, w latach 2006 – 2016 Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego na Rzecz Obrony Prywatności, Godności i Wolności Człowieka, Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej.

 

 

 

Przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 


Sławomir Zalewski

dr habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, członek Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej.

 

 

 

Elżbieta Olejnik 

od roku 2010 Regionalny Koordynator Sprzedaży na Polskę północno-wschodnią z ramienia Risk Partner i Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - specjalizuje się w ryzykach podatkowych oraz zabezpieczeniem  osobistej odpowiedzialności zarządczej wynikającej z ustawy o rachunkowości Art. 4  ust. 5, Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Karnego.

 

 

 

Magdalena Kiepurska 

Regionalny Dyrektor Sprzedaży Risk Partner, Specjalista produktów Ochrony Podatkowej Allianz. W branży ubezpieczeniowej od 2003 roku. Od ponad 6 lat odpowiedzialna za rozwój sprzedaży, szkolenia merytoryczne oraz wsparcie Klientów i Pośredników w obszarze badania i zabezpieczania ryzyka podatkowego, a także ograniczania jego skutków.

 

 

Konferencja skierowana jest do jednostek administracji państwowej, samorządowej, służb mundurowych, prywatnych pracodawców i innych podmiotów gospodarczych regionu Warmii i Mazur.

 

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

 1. Ochrona Danych Osobowych – Rys Historyczny oraz rozwoju prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności;
 2. Nowe rozwiązania prawa do ochrony danych w świetle przepisów Rozporządzenia PE i R;
 3. Organ nadzorczy  nad procesem przetwarzania danych osobowych – Generalny Inspektor  i Urząd Ochrony Danych Osobowych;
 4. Administrator Danych Osobowych i Podmiot Przetwarzający - prawa, obowiązki, zadania i  status;
 5. Administrator Bezpieczeństwa  Informacji – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – prawa, status i zadania;
 6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą;
 7. Odpowiedzialność administracyjna, karna i finansowa z tytułu naruszenia prawa ochrony danych osobowych;
 8. Rozwój nowoczesnych technologii: Internetu i Cyfryzacji – zagrożenia i wpływ na system bezpieczeństwa ochrony danych osobowych..
 9. Zmiany w prawie i systemie podatkowym – narzędzia wsparcia dla przedsiębiorcy

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

 

KALENDARIUM


1 marca 2018 r. – zgłoszenie udziału w konferencji na niżej podany adres,
5 marca 2018 r. – przesłanie uczestnikom szczegółowego planu konferencji,
7 marca 2018 r. – KONFERENCJA.

 

KONTAKT:
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn
Tel. 089 534 71 53 wew. 22
Kom. 516 062 012
e-mail sekretariat@wsiie.olsztyn.pl

 


ORGANIZATOR                          Wydział Nauk Społecznych WSIiE TWP
                          Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP

 


WSPÓŁORGANIZATORZY

  

 


PRZY WSPÓŁUDZIALE

 


PATRONAT MEDIALNY


 << Powrót