Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • Doradztwo zawodowe - nowe studia podyplomowe!

Doradztwo zawodowe - nowe studia podyplomowe!

2018-02-08

DORADZTWO ZAWODOWE

studia podyplomowe

REKRUTACJA trwa do 3 marca 2018 r.

 

 

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, pragnących zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy doradcy zawodowego.
 

Absolwenci, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne, uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i innych placówkach oświatowych lub realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.
 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w kompletne, nowoczesne i skuteczne narzędzia pracy doradcy zawodowego. W programie studiów uwzględniono atrakcyjne zagadnienia, w szczególności:

  • psychologię osobowości i jej znaczenie w pracy zawodowej
  • elementy coachingu, pomocnego  w wytyczaniu i realizacji celów zawodowych
  • analizę rynku pracy pod kątem potrzeb pracodawców
  • autoprezentację.

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuSZCZEGÓŁY

 Program kształcenia jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz przygotowuje do wykonywania zadań doradcy zawodowego wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodność uzyskanych uprawnień z dokumentami:


1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz.1575)

2)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz.1591)

3)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131)

<< Powrót