Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • Zarządzanie projektami w pomocy społecznej

Zarządzanie projektami w pomocy społecznej

2017-10-17

Serdecznie zapraszamy studentów I, II i III roku kierunków pedagogicznych, nauk społecznych (w tym również ekonomii, socjologii oraz administracji) i pokrewnych

 

do udziału w nieodpłatnym szkoleniu

 

pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”

 

finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W projekcie mogą również wziąć udział pracownicy i współpracownicy uczelni spełniający kryteria projektu.

Termin realizacji: 18-19.11.2017 i 02-03.12.2017 r. (łącznie 4 dni szkoleniowe)

 

 

Godz. 9.00-17.00 (w tym obiad i przerwy kawowe)
Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 59, sala 209
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 27.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona.


Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby nieposiadające wyższego wykształcenia lub posiadające wykształcenie wyższe, ale będące w wieku powyżej 50 roku życia.

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które w przyszłości planują podjęcie pracy w:

·           ośrodkach pomocy społecznej na stanowiskach: asystent rodziny, pracownik socjalny;

·           powiatowych centrach pomocy społecznej lub miejskich ośrodkach pomoc społecznej na stanowiskach: pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

·           placówkach opiekuńczo-wychowawczych na stanowisku opiekun-wychowawca;

·           w innych instytucjach związanych z pomocą dziecku i rodzinie, w tym instytucjach oświatowych.

 

 

 

 

 

40-GODZINNE SZKOLENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES TEMATYCZNY:

 

·         Inicjowanie i opracowywanie projektów w pomocy społecznej na przykładzie planów pracy z rodziną i planów pomocy dziecku.

·         Techniki podejścia skupionego na rozwiązaniach oraz komunikacja interpersonalna .

·         Analiza zasobów rodziny w oparciu o nowoczesne narzędzia pracy pedagogicznej i socjalnej: Genogram, ekomapa, wnioski do ekomapy, analiza mocnych stron i potrzeb. Tworzenie analizy przypadku w oparciu o adekwatne narzędzia.

·         Zarządzanie komunikacją projektów (realizowanych planów pomocy): zasady współpracy, koordynowania działań, procedury pracy zespołowej na przykładzie współpracy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej szczebla gminnego i powiatowego.

·         Zarządzania ryzykiem w realizacji planu pomocy dziecku i planu pracy
z rodziną.

 

 

 

Korzyści dla uczestników:

W trakcie szkolenia uczestnicy:
•    otrzymają zwięzłe kompendium wiedzy na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka, wzorców więzi oraz metod pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi,
•    wzmocnią kompetencje pracy zespołowej oraz zdobędą umiejętności efektywnego wykonania planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną,
•    uzyskają konkretną wiedzę na temat skutecznych i praktycznych technik pracy z dzieckiem i rodziną,
•    zwiększą praktyczne umiejętności wykonywania narzędzi planu pracy z rodziną
i planu pomocy dziecku, jak również przećwiczą ich opracowywanie,
•    przećwiczą metody komunikacji z rodziną oparte na podejściu skupionym na rozwiązaniach,
•    otrzymają bogaty zestaw materiałów wraz z narzędziami (dokumentacją) planu pomocy dziecku i oceny rodziny zastępczej.


Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wraz zaświadczeniem potwierdzającym zakres tematyczny. 

 


Szkolenie ma charakter praktyczny, prowadzone jest metodą warsztatową mającą na celu jak największe zaangażowanie uczestników. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki, jak: ćwiczenia indywidualne
i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków.

 


Istnieje możliwość zwrotu kosztu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia w przypadku odległości powyżej 50 km. Przysługuje wówczas zwrot opłaty za bilet autobusowy lub kolejowy (II kl.) lub przy braku możliwości dotarcia środkami komunikacji publicznej - podróż samochodem - zwrot do wysokości kwoty za bilet. Więcej informacji u organizatora.Zgłoszenia nadsyłać można do 27.10.2017 r. na adres: projekty@wsiie.olsztyn.pl podając swoje imię
i nazwisko, wykształcenie, wiek oraz nr telefonu kontaktowego.W razie pytań prosimy o kontakt na wyżej wskazany adres mailowy lub nr tel.: +48 795-498-935.

Zapraszamy!

 

                                                                  

 

 

 

 

<< Powrót