Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne

2017-10-17

Organizator

Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie


zaprasza do uczestnictwa w V Konferencji Naukowej pt.

 

EKONOMIKA I FINANSE W PROCESIE ROZWOJU GOSPODARKI RYNKOWEJ.
ASPEKTY GLOBALNE I LOKALNE.

 

Olsztyn, 24 listopada 2017 r.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie SZCZEGÓŁY

 

Celem konferencji jest poznanie aktualnych badań na temat procesów gospodarczych i finansowych, zachodzących we współczesnej gospodarce.  Szczególnie istotna jest problematyka aktualnych wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwami, włączając w to zarówno strategie, jak i źródła finasowania prowadzonych działań.  W związku z rosnącą konkurencją istotna jest również kwestia zasobów ludzkich w organizacji, maksymalnego wykorzystania wiedzy i  innowacyjności pracowników.

 

Ponadto na konferencji zostaną poruszone problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, możliwości jego stymulowania i ukierunkowania przez podmioty publiczne, w szczególności w regionie warmińsko-mazurskim. 

 

Jednym z najważniejszych współczesnych czynników rozwoju gospodarczego jest kapitał społeczny, który również będzie tematem poruszanym na konferencji.

 

 

Komitet naukowy konferencji

 

Przewodnicząca:

dr hab. Wiesława Olkowska, prof. WSIiE TWP

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn

 

Członkowie:

prof. dr hab. Jan Hybel

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn

prof. dr hab. Jerzy Suchta

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn

prof. dr hab. Mykhailo Luchko

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina

dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW

Politechnika Warszawska

dr Anna Michalczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn

dr Stanisław Szmitka

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn

 

 

<< Powrót