Aktualności
 • Jesteś tutaj:
 • Aktualności /
 • Rekrutacja 2017/2018. Czekamy na Ciebie do 30 września !

Rekrutacja 2017/2018. Czekamy na Ciebie do 30 września !

2017-08-17

DYŻURY REKRUTACYJNE WE WRZEŚNIU

01.09-30.09.2017 r.

 

Wydział Nauk Społecznych w Olsztynie oraz Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

 

poniedziałek-piątek:  08.00-16.00

sobota-niedziela:      09.00-13.00

 

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

 

Atuty naszych studiów

 

Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

 

 

 

PROFIL PRAKTYCZNY STUDIÓW

     

 • obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez praktyków, posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią

   

PROGRAM STUDIÓW

     

 • dostosowany do rzeczywistych potrzeb rynku pracy
 • przygotowany przez specjalistów, konsultowany z praktykami zawodu oraz członkami Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych w WSIiE TWP w Olsztynie złożonej z przedstawicieli pracodawców z sektora publicznego i prywatnego regionu Warmii i Mazur

 

    

PRAKTYKI ZAWODOWE Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

      

 • realizowane w trakcie trwania studiów umożliwiają nawiązanie przez studentów kontaktów i współpracy z potencjalnymi pracodawcami
 • nie trzeba szukać miejsca realizacji praktyki, można ją odbyć w ramach porozumień Uczelni z polskimi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi
 • student sam decyduje o terminie jej odbywania
 • można być zwolnionym z odbywania praktyki na podstawie czynności wykonywanych w pracy zawodowej, odbywanego stażu, udziału w wolontariacie

 

   

KADRA DYDAKTYCZNA

   

 • doświadczona
 • z dorobkiem naukowym i praktycznym 

   

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

   

 • zajęcia realizowane podczas dwudniowych zjazdów weekendowych (tylko soboty i niedziele)
 • stosowane aktywne metody nauczania  oraz blended learning, łączący elementy tradycyjnego kształcenia z e-learningiem

        

 STYPENDIA

        

 • dla najlepszych studentów
 • pomoc materialna dla osób w trudnej sytuacji materialnej
 • dla osób z niepełnosprawnością
 • na realizację zagranicznych studiów i praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+

   

WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

   

 • elastyczne formy kształcenia
 • wyposażenie czytelni
 • wypożyczalnia sprzętu (laptopy, dyktafony i in.)
 • udogodnienia architektoniczne
 • dbałość o równy dostęp do oferty dydaktycznej

   

STAŻE ZAGRANICZNE DLA ABSOLWENTÓW

   

 • dofinansowane z programu Erasmus+
Oferta kształcenia

w roku akademickim 2017/2018

 

 

   Wydział Nauk Społecznych      

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

(Olsztyn)

(Kętrzyn)

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieEkonomia     

 

 

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieEkonomia     

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieEkonomia     

 

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOferta

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieOferta

 

 


<< Powrót