Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • V Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa 2017li

V Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa 2017li

2017-04-11

 

Szkolnictwo Wyższe w przededniu (r)ewolucji

czyli

V Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa 2017

 

 

        Dnia 5 kwietnia 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się V Kongres Akademickich Biur Karier. Jego problematyka dotyczyła przemian na rynku pracy i wynikającej z nich perspektywy nie tylko dla ABK, ale także całego Szkolnictwa Wyższego. W kwestii misji ABK trudno dostrzec zdecydowanie nowe idee. Zmieniający się dynamicznie rynek pracy stanowi przestrzeń, której metamorfozy nie poddają się dalekosiężnym prognozom. Proponowana strategia zakłada kształtowanie postaw przedsiębiorczych u studentów, prowadzenie doradztwa w zakresie zakładania własnej działalności, zacieśnianie współpracy z Urzędami Pracy, inkubatorami przedsiębiorczości, ale także troskę o własność intelektualną uczelni. Propozycja ta to promowanie przejmowania przez studentów – absolwentów w ich własne ręce ścieżki kariery zawodowej. Nowoczesny absolwent w tej optyce staje się autokreatorem osobistego rozwoju zawodowego. Jednak, aby wizja ta stała się realna, niezbędna jest liberalizacja Kodeksu Pracy i systemu fiskalnego. Obowiązujące prawo nie sprzyja małym przedsiębiorstwom. Doświadczenia krajów europejskich – Ruminii czy Węgier pokazują, że obniżka podatków staje się siłą napędową wzrostu gospodarczego.

         Siła ciężkości Kongresu wiodąco spoczęła na dyskusji wokół proponowanej wizji reformy Szkolnictwa Wyższego tzw. Ustawy 2.0 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W ocenie przedstawicieli powołanych w Polsce zespołów ekspreckich Uczelnie Wyższe cechuje inercja. Polskie osiagnięcia naukowe nie liczą się na arenie międzynarodowej, czego wskaźnikiem są miejsca zajmowane w światowych rankingach uczelni. Między innymi dlatego planowane są dogłębne zmiany, których beneficjentami staną się głównie młodzi naukowcy, studenci, polska diaspora naukowa, a także podatnicy. Plany zakładają ograniczenie dostępności do uczelni publicznych, przepustką w mury których, będą wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego. Przed nauczycielami akademickimi także staną nowe wyzwania – podnoszenie jakości badań naukowych, poprawa międzynarodowej konkurencyjności, ale także samego kształcenia, dbałość o etykę zawodu. Wszystko zdaje się wskazywać, iż zapowiada się okres intensywnych przemian. Czy będzie to prawdziwa rewolucja czy może tylko ewolucja?. Najprawdopodobniej, jak zawsze - czas pokaże.

dr Elżbieta Mudrak

ABK WSIiE TWP

 

 

 

<< Powrót