Aktualności
 • Jesteś tutaj:
 • Aktualności /
 • Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2017-2018

Oferta dydaktyczna w roku akademickim 2017-2018

2017-03-07

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do pobrania

 

dotycząca specjalności na kierunkach studiów

pierwszego i drugiego stopnia

Studia o profilu praktycznym

 

 

 

 • Studia pierwszego stopnia – w formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Wydział Nauk Społecznych Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

 

L.p.

Kierunek studiów

       Specjalność

1.

Ekonomia

 

 1. Bankowość i ubezpieczenia - nowość
 2. Biznes elektroniczny i e-marketing
 3. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 4. Ekonomika transportu i logistyki
 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 6. Handel wewnętrzny i międzynarodowy
 7. Informatyka w biznesie i administracji
 8. Rachunkowość i finanse

 

2.

Pedagogika

 

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - nowość
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią - nowość
 3. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Kętrzyn, ul. Asnyka 10

 

L.p.

Kierunek studiów

     Specjalność

1.

Administracja

 

 1. Administracja publiczna
 2. Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym - nowość
 3. Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie - nowość
 4. E-government i innowacyjne formy administracji - nowość
 5. Nowoczesna administracja w gospodarce - nowość
 6. Ochrona danych osobowych

 

2.

Ekonomia

 

 1. Bankowość i ubezpieczenia - nowość
 2. Biznes elektroniczny i e-marketing
 3. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 4. Ekonomika transportu i logistyki
 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 6. Handel wewnętrzny i międzynarodowy
 7. Informatyka w biznesie i administracji
 8. Rachunkowość i finanse

 

3.

Pedagogika

 

 1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną - nowość
 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią - nowość
 3. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 

 

 

 • Studia drugiego stopnia – w formach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Wydział Nauk Społecznych Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

L.p.

Kierunek studiów

     Specjalność

1.

Ekonomia

 

 1. Bankowość i ubezpieczenia - nowość
 2. Biznes elektroniczny
 3. Ekonomia menadżerska - nowość
 4. Finanse i rachunkowość
 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi
 6. Informatyka w biznesie i administracji
 7. Przedsiębiorczość społeczna

 

2.

Pedagogika

 

 1. Animacja społeczności lokalnych
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa - nowość
 3. Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych
 4. Opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii
 5. Resocjalizacja z elementami kryminologii
 6. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

 

 

 

* Pełny opis specjalności będzie dostępny na stronie internetowej www.wsiie.olsztyn.pl w dniu rozpoczęcia rekrutacji (15.03.2017 r.)

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWersja do pobrania

<< Powrót