Aktualności

UWAGA!

2017-01-04

 

NOWATORSKIE STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane z: Federacją Organizacji Socjalnych województwa warmińsko- mazurskiego,

Bankiem Żywności w Olsztynie, przy wsparciu merytorycznym ASHOKA POLSKA

 

INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Okres trwania: 2 semestry

Koszt: 4850 zł

 

Startujemy od lutego 2017!

 

        Każda firma czy organizacja niezależnie od branży i formy prowadzonej działalności musi dbać o ciągły rozwój, który zapewni odpowiednią jej komunikację z rynkiem i społecznością, aby wpływać na poprawę jakości życia ludzi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uruchomione zostaną studia podyplomowe „Innowacje społeczne”, które przystosowane są do nowych wyzwań gospodarczych i społecznych. Dzięki nam bez obaw wdrożysz nowatorskie projekty i stworzysz kreatywne rozwiązania biznesowe i społeczne.

Stawiamy na ścisłą współpracę środowiska naukowego i biznesu, aby połączyć wiedzę i doświadczenie liderów w praktycznym wykorzystaniu w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, a także w rozwijaniu istniejących modeli biznesowych. W trakcie dwóch semestrów studenci pod okiem najlepszych praktyków zrealizują wybrane projekty innowacyjne.

 

W treści programowej między innymi:

 • Podstawy teorii innowacji społecznych
 • Narzędzia i metody diagnozy problemu
 • Metody pracy twórczej
 • Projektowanie innowacji
 • Testowanie i wdrażanie innowacji społecznych
 • Wizyty studyjne
 • Budowanie partnerstw, sieci kontaktów

 

  Dla kogo?

 • menedżerowie
 • pracownicy firm komercyjnych i sektora publicznego, odpowiadający za zarządzanie produktami i usługami oraz nowymi technologiami
 • właściciele małych firm
 • osoby planujące prowadzić własną firmę
 • startup’y
 • osoby szukające kreatywnych i innowacyjnych metod rozwoju
 • innowatorów, którzy mają pomysły na nowe działania ale np. potrzebują wsparcia merytorycznego w drodze do realizacji swoich projektów
 • osoby szukające inspiracji oraz pomysłu na siebie
 • osoby, które posiadają innowacyjne pomysły ale np. nie wiedzą jak wdrożyć swoje plany.

 

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności specjalistyczne z zakresu Innowacji społecznych.

Jest przygotowany do projektowania, wdrażania oraz oceny efektywności innowacyjnych rozwiązań w taki sposób, aby w oparciu o współpracę międzysektorową podnoszona była jakość życia całego społeczeństwa.

Absolwenci zostaną wzmocnieni nie tylko o wiedzę i umiejętności, ale uzyskają także dostęp do sieci kontaktów, sami również wezmą udział w jej budowaniu. Będą wspierani w podejmowaniu własnych inicjatyw oraz ich całościowej realizacji.

Nasi absolwenci zyskają inspirację oraz siłę do bycia liderem zmiany w swojej społeczności lokalnej.

Absolwent może podjąć pracę na stanowisku lidera zmian/lidera innowacyjności we wszystkich trzech sektorach: pozarządowym, publicznym i prywatnym.

 

Co zyskasz ?

 • Przygotujemy Cię do projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań
 • Pokażemy Ci, jak pracować międzysektorowo
 • Uzyskasz dostęp do sieci kontaktów
 • Otrzymasz wsparcie w podejmowaniu i realizacji własnych projektów
 • Zyskasz inspirację oraz motywację do bycia Liderem zmiany w swojej społeczności lokalnej

 

Przykładem innowacji społecznej jest:

 • Wikipedia;
 • schronisko dla zwierząt prowadzone przez osoby wychodzące z bezdomności;
 • wykorzystanie transmisji video w urzędach do zniesienia bariery komunikacyjnej pomiędzy urzędnikami, a osobami głuchymi;
 • tworzenie w firmach rozwiązań wspierających i rozwijających istniejące modele

 

Pobierz kwestionariusz rekrutacyjny na studia podyplomowe

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.wsiie.olsztyn.pl/fileadmin/user_upload/kandydaci/2016-2017/kwestionariusz_studia_podyplomowe_2016_2017.pdf

 

Dokumenty należy składać:

Dziekanat, ul. Jagiellońska 59, p. 104, Olsztyn.

Dodatkowe informacje po numerami:

519 062 013, 519 062 007

 e-mail Otwiera program do wysyłania emailirekrutacja@wsiie.olsztyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Powrót