Aktualności
  • Jesteś tutaj:
  • Aktualności /
  • Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież

Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczna – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież

2016-07-06

 

Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP w Olsztynie  zaprasza do zapoznania się z najnowszą książką prof. Adam Sosnowskiego p. t. „Wyznaczniki przemian życia społecznego. Zmiana społeczną – konflikt społeczny – stereotypy – tożsamość – transformacja – lokalność – młodzież”.

Monografia dotyczy  przemian społeczno-kulturowych od 1989 roku do współczesności.  Jest wznowieniem publikacji  z 2001 roku (II wyd. 2002), poszerzoną o cztery kolejne wyznaczniki, które odnoszą się do zachodzących współcześnie przeobrażeń życia społecznego. Jest pogłębioną analizą socjologiczną, poszerzoną o elementy psychologii społecznej, co czyni  ją pozycją interdyscyplinarną i tym samym inspirującą do kontynuowania  badań.

 

 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym

Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

Z listu przewodniego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina:

„Jeżeli przyszłościowo spojrzymy na ten problem, to warto ujęte w książce zagadnienia poddać pogłębionej, porównawczej analizie i interpretacji; zarówno oglądowi problemowemu jak i badawczemu - empirycznemu. Zachęcam innych uczonych, dla których praca Adama Sosnowskiego może być inspirująca, do twórczego kontynuowania zawartych w tejże monografii zagadnień.”

 

 

Ze wstępu:

„Uważny obserwator życia społecznego w naszym kraju dostrzega, że za­chodzące przemiany postępują w jakimś zakresie żywiołowo, jednak bardziej uwarunkowane są wieloma obiektywnymi czynnikami. W związku z tym niekiedy wskazuje się na sprzężenie zwrotne między tym, co subiektywne (mentalnościowe w wymiarze jednostkowym; świa­domościowe w wymiarze grupowym), a tym, co obiektywne (przemienne i dynamiczne; systemowe i strukturalne) jako na podstawowe źródło zmian nie tylko w Polsce. Z jednej strony, wskazuję na podstawowe kierunki przemian mentalności i świadomości naszego społeczeństwa (w wymiarach jednostkowym i grupowym) w okresie po drugiej wojnie światowej oraz w stanie wojennym i po jego zakończeniu, szczególnie na przełomie dekad lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a także po przyjęciu Polski w poczet krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wspomniane procesy miały i mają wpływ na zmiany strukturalne – systemu politycznego, administracyjnego i gospodarczego, szczególnie od czasu transformacji ustrojowej/systemowej. Z drugiej strony, dostrzega się wpływ przemian systemowych na wielowymiarowość zmian postępujących w rodzimej tkance społecznej.”

 

 Z recenzji prof. Aleksandra Łuczaka:

„Monografia  Adama Sosnowskiego: ''Wyznaczniki przemian..'' podejmuje niesłychanie ważny problem zmian życia społecznego w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Ważną pozytywną stroną tej syntezy jest wskazanie na wielostronny charakter wielu wydarzeń. Jest to ważna synteza umożliwiająca lepsze zrozumienie jednego z najbardziej skomplikowanych okresów polskiego narodu. Praca przedstawia w wielu miejscach dorobek polskiej i zagranicznej myśli socjologicznej. Autor jest skrupulatny i dociekliwy w poszukiwaniu źródeł i przyczyn ewolucji życia społecznego w Polsce. Praca porządkuje myśl socjologiczną i odnosi się do zagadnień regionalnych. Publikacja będzie dobrze mieściła się w programie nauczania szkoły wyższej (WSIiE) w Olsztynie. „

 

Książka jest do nabycia w Wydawnictwie Uczelnianym. Szczegóły w zakładce Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieWYDAWNICTWO.

<< Powrót