Monografia


Nakładem Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu (ZUUN) ukazała się monografia „Rola biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania współczesnych menedżerów (praktyczne rozwiązania)” autorstwa pracowników naszej Uczelni członków Katedry Ekonomii i Zarządzania Mykhailo Luchko, Stanisława Szmitki i Roberta Dmuchowskiego.

Monografia bada rolę biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania przez współczesnych menedżerów, bada problematykę zmiany roli menedżera w nowoczesnym przedsiębiorstwie, koncepcję i metody zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, innowacje menedżerskie w funkcjonowaniu zarządzania innowacyjnego personelu, tworzenie biznesplanu jako ważnego innowacyjnego planowania oraz zasad i przykładów sporządzania biznesplanów. Monografia dedykowana jest naukowcom, praktykom i studentom

Rola biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania współczesnych menedżerów (praktyczne rozwiązania)

Polecane strony