Menedżer sportu SP

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania sportem. Program przewiduje m.in. zajęcia z zakresu metod i technik menedżerskich, promocji i marketingu, tworzenia biznes planu, prawa sportowego, organizacji imprez sportowych, zarządzania infrastrukturą sportową oraz klubami sportowymi. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych planujących pracę w organizacjach i instytucjach sportowych, kadry kierowniczej i pracowników klubów i stowarzyszeń sportowych, organizatorów imprez sportowych, przedstawicieli ośrodków sportu i rekreacji.

Przedmioty:

 • Pedagogika sportu
 • Socjologia sportu
 • Socjologia organizacji
 • Psychologia zarządzania
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Zarządzanie kadrami w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie firmą sportową
 • Metody i techniki zarządzania w organizacjach sportowych
 • Efektywność organizacji sportowej
 • Efektywne komunikowanie w organizacji
 • Wybrane zagadnienia prawne w sporcie
 • Planowanie i organizacja szkolenia sportowego
 • Planowanie i organizacja imprez sportowych
 • Sponsoring w sporcie
 • Marketing w sporcie
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład monograficzny i Praktyka zawodowa
Polecane strony