Menedżer ochrony zdrowia SP

Studia skierowane są do  menedżerów służby zdrowia kierujących publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracowników wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracowników działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracowników instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także do osób, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Adresowane są również do osób kończących uczelnie, przygotowując do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Przedmioty

Rynek ochrony zdrowia i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia
Trening menedżerski  – przywództwo i zarządzanie ludźmi
Finansowanie świadczeń w podmiocie medycznym przez NFZ
Audyt wewnętrzny i kontrola w jednostkach ochrony zdrowia
Prawo w ochronie zdrowia
Prawo pracy
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Zamówienia publiczne
Polecane strony