Logistyka

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Punkty rekrutacyjne

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w sposób profesjonalny przygotowują absolwenta do pracy zawodowej w dynamicznie zmieniającym się sektorze TSL. Absolwent posiada praktyczną wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Rozumie istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce. Zna zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Dysponuje menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Absolwent umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Jest przygotowany do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i przedsiębiorstwa w którym pracuje. Posiada umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów absolwent kierunku logistyka jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ma możliwości zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

   Przykładowe stanowiska, na których może podjąć pracę absolwent Logistyki:

  • specjalista do spraw logistyki,
  • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
  • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
  • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
  • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
  • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
  • specjalista do spraw marketingu i handlu,
Polecane strony