Kursy i szkolenia

SZKOLENIA:

 1. Masaż neurologopedyczny palpacyjno-pulsacyjny wg. Marty Zawichrowskiej
 2. Dysfagia – diagnoza i terapia Pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania
 3. Dyzartria – warsztat pracy z Pacjentem z dysfunkcjami aparatu wykonawczego
 4. Terapia neurologopedyczna z Pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną
 5. Wykorzystanie komunikacji alternatywnej i nowoczesnych technologii w pracy z osobami niemówiącymi – aspekty terapeutyczne
 6. Aspekty prawne zawodu neurologopedy

Szkolenie prowadzi:
Marta Monika Zawichrowska

neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS. Wykładowca akademicki – dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi. Specjalista otwarty na nowe metody terapii…- współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym…

W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie:

 • system C-EYE (cyberoko) – umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach
 • czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością fizyczną/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp.
 • protezę mowy Mówik – oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych.
 • kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG) – tego rodzaju diagnostyka pozwala na
 • skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach.
 • mikropolaryzację tDCS – przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty
 • Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Informacje uzupełniające i referencje: Znany Lekarz Marta Zawichrowska


ZAPISY:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

E-mail: rekrutacja@wsiie.olsztyn.pl
Telefon: 519 062 006, 89 534 71 53 wew. 33

Opłatę proszę wnieść po otrzymaniu informacji potwierdzającej rozpoczęcie warsztatów.

Odbiorca: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 59

Rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
73  1130  1189  0025  0161  5620  0003

W tytule przelewu: warsztaty.numer warsztatu

 


 

Polecane strony