Kto może wziąć udział? – Postaw na rozwój!

O projekcie Kto może wziąć udział ? Jak się zgłosić ? Dokumenty rekrutacyjne Harmonogram

 

W projekcie „Postaw na rozwój!” mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie następujące kryteria:

– Osoba, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim

– Osoba, która jest w wieku 18 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem na poziomie max ISCED 3), tj. ukończona szkoła zawodowa, liceum, technikum

– osoba, która jest w wieku powyżej 50 lat – bez względu na posiadane wykształcenie

-Osoba, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem/ podniesieniem swoich kwalifikacji / kompetencji w obszarze języka angielskiego, obsługi komputera lub szkolenia z zarządzania projektami

-Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej

 


Kontakt

Beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa
z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59,10-283 Olsztyn
Adres e-mail- biurorektora@osw.edu.pl
Partner – „Tag-Consulting” Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą w Łodzi (93-410)
przy ul. Łukowej 18a/5, NIP 8341587890,
tel: +48 790 296 918

Polecane strony