Jakość kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

powołana na kadencję do 31 sierpnia 2018 roku.


 

 1. dr Dariusz Człapiński – przewodniczący,
 2. dr Anna Michalczyk – dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
 3. dr Agnieszka Górska – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie,
 4. dr hab. Ireneusz Białecki, prof. WSIiE TWP, kierownik Katedry Socjologii,
 5. dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki,
 6. dr Tomasz Wójtowicz – kierownik Katedry Ekonomii,
 7. dr hab. Michał Strzelecki, prof. WSIiE TWP – kierownik Katedry Administracji, przewodniczący WKd/sJK na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie,
 8. dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP – przewodnicząca WKd/sJK na Wydziale Nauk Społecznych,
 9. mgr Monika Szubert-Łużpińska – pełnomocnik Rektora ds. ECTS,
 10. mgr Dorota Ostaszewska - członek,
 11. mgr Małgorzata Dumkiewicz – członek,
 12. Piotr Cupiał - przedstawiciel Studentów,
 13. Michał Salamucha – przedstawiciel Studentów.

  

 

 1. Wydział Nauk Społecznych:
 1. dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP – przewodnicząca,
 2. dr hab. Ireneusz Białecki, prof. WSIiE TWP – kierownik Katedry Socjologii,
 3. dr Tomasz Wójtowicz – kierownik Katedry Ekonomii,
 4. dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki,
 5. dr Ewa Szerszeń – wydziałowy koordynator ds. ECTS,
 6. dr hab. Helena Głogowska, prof. WSIiE TWP – członek,
 7. dr hab. Wiesława Olkowska prof. WSIiE TWP – członek,
 8. dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSIiE TWP - członek
 9. dr Małgorzata Gałęziowska – członek,
 10. dr Joanna Szkatuła – członek,
 11. dr Elżbieta Mudrak – członek,
 12. Błażej Żarczyński – przedstawiciel Studentów,
 13. Małgorzata Horabik-Miller – przedstawiciel Studentów,
 14. Michał Salamucha - przedstawiciel Studentów.
 1. Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
 1. dr hab. Michał Strzelecki prof. WSIiE TWP – przewodniczący, kierownik Katedry Administracji,
 2. dr Monika Staszewicz – wydziałowy koordynator ds. ECTS,
 3. dr Ewa Szerszeń – członek,
 4. dr Dominik Hryszkiewicz – członek,
 5. dr Tomasz Wójtowicz – członek,
 6. Magdalena Niesłuchowska - przedstawiciel Studentów,
 7. Aneta Mila - przedstawiciel Studentów.


 

 

Jakość kształcenia jest w Uczelni najważniejszym wyróżnikiem charakteryzującym jej działania poprzez podstawowe jednostki organizacyjne i kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest ona związana z wprowadzeniem określonych mechanizmów systemu kształcenia. 

 

Kluczowe znaczenie dla jakości usług dydaktycznych mają: 

 

 • elastyczność, 
 • konkurencyjność, 
 • mobilność, 
 • metody formułowania usług edukacyjnych. 

 

Zapewnienie jakości kształcenia w WSIiE TWP wynika z:

 

 • roli szkoły wyższej w środowisku społeczno-gospodarczym opartym na wiedzy, 
 • mobilności studentów i absolwentów w globalnym społeczeństwie, 
 • uznawalności zdobytych kwalifikacji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area - EHEA)
 • zatrudnialności absolwentów.

 

(fragment z Wewnętrznego systemu zapewniania jakości w WSIiE TWP w Olsztynie)