Jakość kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

powołana na kadencję do 31 sierpnia 2018 roku.


 

 

Skład:

1)    dr Agnieszka Górska - przewodnicząca
2)    dr Anna Michalczyk – dziekan Wydziału Nauk Społecznych
3)    dr Monika Staszewicz – dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie, przewodnicząca WKds.JK na WZ w Kętrzynie
4)    dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki,
5)    dr Dariusz Jurczak – kierownik Katedry Socjologii
6)    dr Stanisław Szmitka – kierownik Katedry Ekonomii
7)    dr Małgorzata Król – kierownik Katedry Administracji
8)    dr hab. Dorota Plucińska – przewodnicząca WKds.JK na WNS w Olsztynie
9)    mgr inż. Monika Szubert-Łużpińska – pełnomocnik Rektora ds. ECTS
10)    mgr Dorota Ostaszewska – członek
11)    mgr Małgorzata Dumkiewicz- członek
12)    lic. Michał Salamucha – przedstawiciel studentów
13)    ….. – przedstawiciel studentów

 

 

 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia

powołane na kadencję kadencję do 31 sierpnia 2018


 

Wydział Nauk Społecznych:


1)    dr hab. Dorota Plucińska, prof. WSIiE TWP - przewodnicząca
2)    dr Dariusz Jurczak - kierownik Katedry Socjologii
3)    dr Stanisław Szmitka – kierownik katedry Ekonomii
4)    dr Anna Prusik – kierownik Katedry Pedagogiki,
5)    dr hab. Wiesława Olkowska prof. WSIiE TWP  - członek
6)    dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSIiE TWP – członek
7)    dr Małgorzata Gałęziowska - członek
8)    dr Joanna Szkatuła - członek
9)    dr Elżbieta Mudrak – członek
10)    dr Ewa Szerszeń – wydziałowy koordynator ds. ECTS
11)    przedstawiciel studentów WNS.

 

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie


1)    dr Stanisław Szmitka – przewodniczący
2)    dr Małgorzata Król – kierownik katedry Administracja
3)    dr Ewa Szerszeń – wydziałowy koordynator ds. ECTS
4)    dr Stanisław Szmitka - członek
5)    dr Joanna Szkatuła - członek
6)    dr Dominik Hryszkiewicz – członek
7)    dr Elżbieta Mudrak - członek
8)    Martyna Lutarewicz - przedstawiciel Studentów WZ w Kętrzynie
9)    Katarzyna Sadowska - przedstawiciel Studentów WZ w Kętrzynie.

Jakość kształcenia jest w Uczelni najważniejszym wyróżnikiem charakteryzującym jej działania poprzez podstawowe jednostki organizacyjne i kadrę naukowo-dydaktyczną. Jest ona związana z wprowadzeniem określonych mechanizmów systemu kształcenia. 

 

Kluczowe znaczenie dla jakości usług dydaktycznych mają: 

 

  • elastyczność, 
  • konkurencyjność, 
  • mobilność, 
  • metody formułowania usług edukacyjnych. 

 

Zapewnienie jakości kształcenia w WSIiE TWP wynika z:

 

  • roli szkoły wyższej w środowisku społeczno-gospodarczym opartym na wiedzy, 
  • mobilności studentów i absolwentów w globalnym społeczeństwie, 
  • uznawalności zdobytych kwalifikacji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area - EHEA)
  • zatrudnialności absolwentów.

 

(fragment z Wewnętrznego systemu zapewniania jakości w WSIiE TWP w Olsztynie)