Kosmetologia

kosmetologia studia Olsztyn

Rodzaj studiów:
I stopnia (licencjackie)  – 6 semestrów
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polskim lub angielskim
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk o Zdrowiu
Punkty rekrutacyjne

 

STUDIA I STOPNIA

Absolwent kierunku Kosmetologia wyposażony jest w wiedzę z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu kosmetologii. Wykorzystując wiadomości z zakresu nauk podstawowych rozumie procesy fizyko-chemiczne i biologiczne mające związek z kosmetologią. Wiedza specjalistyczna obejmuje m.in. budowę i fizjologię skóry;

metody i techniki pielęgnacji, upiększania oraz charakteryzacji i stylizacji; działanie preparatów kosmetycznych, wskazania i przeciwwskazania związane z ich stosowaniem. Absolwent zna oferty rynku nowoczesnych kosmetyków i specjalistycznej aparatury.

 

Grupy przedmiotów w zakresie:
Nutrikosmetyka
Wellness&spa

STUDIA II STOPNIA

Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia – profil praktyczny mogą być przyjęci absolwenci studiów wyższych kierunku kosmetologia oraz absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach pokrewnych, z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze specjalnościami związanymi z kosmetologią (np. zdrowie publiczne ze specjalnością kosmetyka stosowana,

odnowa biologiczna z kosmetyką, odnowa biologiczna z dietetyką, odnowa biologiczna z żywieniem człowieka).

Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów oraz konkurs dyplomów.

Weryfikacja w przypadku ukończenia kierunków pokrewnych, innych niż kosmetologia, odbędzie się na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu, a w sytuacjach szczególnych przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Grupy przedmiotów w poniższym zakresie wybierane są po I roku:
Zarządzanie w branży kosmetycznej
Menedżer produktów kosmetycznych

Kosmetologia II stopień – plan studiów

 

 

 

 

 

Polecane strony