Komisje uczelniane

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych

dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – przewodniczący

ADMINISTRACJA

 • dr Ireneusz Bembas
 • dr Adam Dolny

EKONOMIA

 • dr Elżbieta Lorek
 • dr Anna Michalczyk

FILOLOGIA

 • dr Mariusz Wawrzyniak
 • dr Natalia Bidasiuk

PEDAGOGIKA oraz PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 • dr Dorota Bartnicka
 • dr Mariusz Wawrzyniak

ZARZĄDZANIE

 • dr Anna Suchorab
 • dr Stanisław Szmitka, prof. OSW

INFORMATYKA

 • mgr. inż Marek Adamowicz
 • mgr inż. Grzegorz Olech

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 • mgr. inż Marek Adamowicz

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW

 • Agnieszka Magnuszewska

Komisja ds. Programów i Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

dr Anna Prusik, prof. OSW – przewodnicząca

FIZJOTERAPIA

 • dr Mateusz Worobel
 • mgr Marta Andrzejczak

KOSMETOLOGIA

 • dr inż Katarzyna Boradyn
 • mgr Jolanta Łazarczyk

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • dr Jadwiga Cyganiuk
 • dr Zbigniew Wójcik

PRZEDSTAWICIEL STUDENTÓW

 • Maciej Dziarmaga

Uczelniana  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW – przewodniczący komisji;
dr Ireneusz Bembas – członek komisji;
dr Dariusz Jurczak – członek komisji,
dr Joanna Szkatuła – członek komisji;
Maciej Dziarmaga – członek komisji – przedstawiciel studentów;
Agnieszka Magnuszewska – członek komisji – przedstawiciel studentów;

Odwoławcza Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich – Kadencja  2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji;
dr Adam Dolny – członek komisji;
prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak – członek komisji;

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – Kadencja  2019-2023

dr Mariusz Wawrzyniak- przewodniczący komisji;
dr Grzegorz Prokopowicz – członek komisji;
dr Stanisław Szmitka, prof. członek komisji –
Agnieszka Magnuszewska – członek komisji;
Maciej Dziarmaga – członek komisji;

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – kadencja 2019-2023

dr Adam Marzewski – przewodniczący komisji;
dr Dorota Bartnicka– członek komisji;
dr Adam Dolny – członek komisji;
Karina Rolka – członek komisji – przedstawiciel studentów;
Karolina Puławska – Zaborowska – przedstawiciel studentów;

Senacka Komisja Etyki Badań Naukowych – Kadencja  2019-2023

dr Grzegorz Prokopowicz – przewodniczący komisji;
dr Mariusz Wawrzyniak – sekretarz komisji;
dr Katarzyna Boradyn – członek komisji;
dr Dariusz Jurczak– członek komisji;
dr Stanisław Szmitka, prof. OSW – członek komisji;
dr Zbigniew Wójcik– członek komisji;

Uczelniana  Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku akademickim 2021/2022

dr Agnieszka Górska, prof. OSW – przewodnicząca komisji;
dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHSiT;
dr Anna Prusik, prof. OSW – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ;
dr Adam Dolny – Dziekan Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie – członek komisji przy
ocenie nauczycieli akademickich Filii Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie;
prof. dr hab. inż. Ryszard Walkowiak- członek komisji do oceny nauczycieli akademickich WNHSiT i Filii WZ w Kętrzynie;
prof. dr hab. Mykhailo Luchko – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNHSiT;
dr Mateusz Worobel – członek komisji przy ocenie nauczycieli akademickich WNoZ.