Katalogi i kartoteki

Biblioteka prowadzi  elektroniczne bazy książek i artykułów w wybranych czasopismach oraz kartoteki spisów treści. Bazy opracowywane są w programie Libra 2000.

Użytkownicy mogą korzystać z katalogów i kartotek obejmujących zbiory bibliotek:

 

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych i Technicznych (ul. Jagielońska 59 i filia w Kętrzynie)

  • katalog on-line biblioteki
  • kartoteka zagadnieniowa zawartości czasopism z zakresu pedagogiki, ekonomii i administracji, dostępna bezpośrednio w katalogu on-line biblioteki Wydziału nauk Humanistyczno-Społecznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu (ul. Bydgoska 33)

  • elektroniczny katalog biblioteki dostępny z katalogów czytelni komputerowej
  • katalog on-line biblioteki
  • kartoteka spisów treści książek z czytelni w układzie działowym
  • kartoteka spisów treści czasopism gromadzonych na potrzeby Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Zasady korzystania z katalogów i kartotek przedstawiane są na zajęciach dla studentów. W razie potrzeby można zgłaszać potrzebę szczegółowego poinformowania u dyżurujących bibliotekarzy.