Kadry, płace i ubezpiecznia

Specjalność Kadry, płace i ubezpieczenia
studia pierwszego stopnia
(licencjackie, 3 lata)
profil praktyczny
Sylwetka absolwenta Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności Kadry, płace i ubezpieczenia zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy specjalisty do spraw kadr i płac oraz specjalisty do spraw ubezpieczeń. Pozna prawo pracy, nauczy się, jak profesjonalnie prowadzić dokumentację pracowniczą oraz naliczać wynagrodzenia, podatki i składki. Pozna różne rodzaje ubezpieczeń gospodarczych. Nabędzie kompetencje interpersonalne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Przykładowe miejsca pracy: działy kadr i płac w organizacjach, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy brokerskie

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. kadr i  płac, agent ubezpieczeniowy, konsultant ds. likwidacji szkód

 

Polecane strony