Kadra

dr Katarzyna Balewska-Juras *
dr Magdalena Baranowska
dr Dorota Bartnicka
dr Ireneusz Bembas
dr Ryszard Biernat
dr Tomasz Boraczyński *
mgr Michał Cupiał
dr Jadwiga Cyganiuk
dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW *
dr Adam Dolny *
mgr Dorota Dziechcińska*
dr Stanisław Ejdys*
mgr Anita Falęcka
dr Andrzej Fetliński *
dr Judyta Filar-Pieczkowska
dr Agnieszka Górska, prof. OSW*
dr Urszula Hura-Ruitenbach
dr Dariusz Jurczak *
dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
mgr Bożena Kocenko *
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko
dr Monika Kośko
dr Elżbieta Lorek*
prof. dr hab. Mykhailo Luchko*
mgr Jolanta Łazarczyk *
prof. dr hab. Aleksander Łuczak *
dr Adam Marzewski *
dr Anna Michalczyk *
dr Katarzyna Pietrzak-Komar*
dr Katarzyna Prokopowicz
dr Anna Prusik, prof. OSW
mgr Ludmiła Rafalska
dr Ewa Rydzewska
mgr Dominik Sitarski
mgr Piotr Stasiewicz*
dr Ewa Szerszeń
dr Joanna Szkatuła
dr Stanisław Szmitka, prof. OSW *
mgr Jeffrey Taylor
dr Mariusz Wawrzyniak *
mgr Mateusz Worobel*

 

Polecane strony