Kadra

mgr inż. Marek Adamowicz
mgr Marta Andrzejczak
dr Dorota Bartnicka*
dr Ireneusz Bembas
dr Natalia Bidasiuk
dr inż. Katarzyna Boradyn
dr Jadwiga Cyganiuk
dr Adam Dolny
dr Judyta Filar-Pieczkowska
dr Agnieszka Górska, prof. OSW
mgr Anna Jędrzejek
dr Dariusz Jurczak
dr Wojciech Jurkiewicz, prof. OSW
mgr Bożena Kocenko
mgr Aleksandra Kolwicz-Gańko
mgr Stanisław Kondracki
dr Monika Kośko*
mgr Karol Krupa
dr Elżbieta Lorek
prof. dr hab. Mykhailo Luchko
mgr Jolanta Łazarczyk
dr Adam Marzewski
dr Anna Michalczyk
mgr inż. Grzegorz Olech
dr Katarzyna Pietrzak-Komar
dr Grzegorz Prokopowicz
dr Katarzyna Prokopowicz
dr Anna Prusik, prof. OSW
mgr Adam Sandomierski
mgr Dominik Sitarski
mgr Piotr Stasiewicz
dr Anna Suchorab
dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
mgr Jeffrey Taylor
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
dr Mariusz Wawrzyniak
dr Mateusz Worobel
dr Zbigniew Wójcik