BIP

Instrukcje praktyk

Instrukcje praktyk na rok akademicki 2019/2020 będą wkrótce dostępne.


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA 2019/2020
Administracja rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Bezpieczeństwo w administracji gospodarce i biznesie rok 3
Administracja publiczna  rok 3


EKONOMIA

Ekonomia  rok 1
Rachunkowość i finanse  rok 2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 2
Rachunkowość i finanse rok 3
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 3

PEDAGOGIKA
Praktyka  rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 3


STUDIA II STOPNIA


ADMINISTRACJA

Adm publiczna rok 1


EKONOMIA

Finanse i rachunkowość rok 1
Ekonomia menedżerska rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 1
Finanse i rachunkowość rok 2
Ekonomia menedżerska rok 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 rok

PEDAGOGIKA
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 1
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 1
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 1
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe rok 2
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 2
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 2
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 2


Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk II i III rok
Ewaluacja-opinia-sprawozdanie – student i opiekun
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Porozumienia w sprawie praktyk z informacją o przetwarzaniu danych
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1 rok administracja doc
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1 rok MU administracja. doc

Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1rok pedagogika


 

Polecane strony