BIP

Instrukcje praktyk

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Administracja bezpieczeństwa 2 rok
Bezpieczeństwo w administracji gospodarce i biznesie rok 3
Administracja publiczna  rok 3

EKONOMIA

karta praktyk 1 rok Ekonomia-1-1
instrukcja Ekonomia praktyka 1 rok I st
karta praktyk 1 rok-studia I stopnia
Rachunkowość i finanse – 3 rok, studia I stopnia
zarządzanie zasobami ludzkimi – II rok, studia I stopnia
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – 3 rok, studia I stopnia
karta praktyk 1 rok-studia I stopnia

FILOLOGIA

Filologia_Karta zaliczenia praktyki I rok
Filologia_Plan praktyki I rok
Filologia_WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYKI 2020

PEDAGOGIKA
Praktyki – wykaz dokumentów – pedagogika
Ankieta
Arkusz obserwacji hospitowanych zajęć
Opis przebiegu praktyki
Wykaz samodzielnie realizowanych zajęć
Arkusz obserwacji zajęć 1 rok
Instrukcja Pedagogika I stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika I stopień 1 rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią I stopień 2 rok
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią I stopień 2rok
Instrukcja praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Program praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią I stopień 3 rok
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią I stopień 3 rok
Instrukcja praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Karta zaliczenia praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Program praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną I stopień 3 rok


STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA
Instrukcja RzEK II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki RzEK II stopień 1 rok

Instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki SzPU II stopień 1 rok

Instrukcja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki WWRD II stopień 1 rok

Instrukcja praktyki WWRD II stopień 2 rok-2
Instrukcja praktyki zawodowej SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok
Instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii II stopień 2 rok
Instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopień 2 rok
Instrukcja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną II stopien 2 rok
InstrukcjaEdukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych II stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyk SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyk WWRD II stopień 2 rok
Program praktyk WWRD II stopień 2 rok
Program praktyki zawod. SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok

EKONOMIA

zarządzanie zasobami ludzkimi – I rok, studia II stopnia
karta praktyk 1 rok -studia II stopnia
zarządzanie zasobami ludzkimi – 2 rok, studia II stopnia
finanse i rachunkowość – 2 rok, studia II stopnia
ekonomia menedżerska – 2 rok, studia II stopnia

ADMINISTRACJA

Instrukcja praktyki Admnistracja II st


Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk II i III rok
Ewaluacja-opinia-sprawozdanie – student i opiekun
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Porozumienia w sprawie praktyk z informacją o przetwarzaniu danych
Karta oceny studenckiej praktyki 1 rok administracja
Karta oceny studenckiej praktyki 1 rok MU administracja
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1rok pedagogika
Karta praktyk 1 rok MU Ekonomia-2
Ankieta po odbyciu praktyki
Opis przebiegu praktyki

 


ROK AKADEMICKI 2018/2019


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Bezpieczeństwo w administracji gospodarce i biznesie rok 3
Administracja publiczna  rok 3

EKONOMIA
Ekonomia  rok 1
Rachunkowość i finanse  rok 2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 2
Rachunkowość i finanse rok 3
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 3

PEDAGOGIKA
Praktyka  rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 3


STUDIA II STOPNIA


EKONOMIA

Finanse i rachunkowość rok 1
Ekonomia menedżerska rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 1
Finanse i rachunkowość rok 2
Ekonomia menedżerska rok 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 rok

PEDAGOGIKA
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 1
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 1
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 1
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe rok 2
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 2
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 2
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 2

Polecane strony