Rekrutacja 21/22

Instrukcje praktyk

ROK AKADEMICKI 2020/2021   2021/2022


Dokumenty do pobrania

Praktyki – wykaz dokumentów – pedagogika – 2021

Ankieta ewaluacyjna – student i opiekun
Podanie o uznanie pracy zawodowej Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Porozumienie w sprawie praktyk Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Karta oceny studenckiej praktyki 1 , 2 , 3 rok Lic. Admnistracja
Karta oceny studenckiej praktyki 1 i 2 rok MU Administracja
Karta oceny studenckiej praktyki 1 , 2, 3  rok Lic. Pedagogika
Karta oceny studenckiej praktyki 1 i 2 rok MU Pedagogika
Karta oceny studenckiej praktyki  2 i 3 rok Lic. Ekonomia

Karta oceny studenckiej praktyki 1 i 2 rok MU Ekonomia

Ankieta po odbyciu praktyki Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Ankieta po odbyciu praktyki Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych
Opis przebiegu praktyki
Wykaz hospitowanych zajęć
Wykaz samodzielnie realizowanych zajęć
Arkusz obserwacji zajęć rok 1

Karta zaliczenia praktyki WEiGKK  I stopień 3 rok
Karta zaliczenia praktyk WWRD II stopień 2 rok

Program praktyki WEiGKK I stopień 3 rok


INSTRUKCJE PRAKTYK

 

ADMINISTRACJA

STUDIA I STOPNIA

Administracja rok 1
Administracja publiczna rok 2

Administracja bezpieczeństwa rok 3
Administracja publiczna rok 3

STUDIA II STOPNIA

Administracja publiczna MU  rok 1
Administracja publiczna MU  rok 2


EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Ekonomia rok 1
Rachunkowość i finanse rok 2
Rachunkowość i finanse rok 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 3

STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie zasobami ludzkimi  rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 2
Finanse i rachunkowość rok 1 i 2


FILOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

Rok I

Ankieta po odbyciu praktyki
Karta zaliczenia praktyki I rok FA 2020-21
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki I rok FA
Wytyczne dotyczące praktyki I rok FA 2020-21

Rok II

Ankieta po odbyciu praktyki
Karta zaliczenia praktyki II rok FA 2020-21
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki II rok FA 2020-21
Wytyczne dotyczące praktyki II rok FA 2020-21

Rok III

Ankieta po odbyciu praktyki
Karta zaliczenia praktyki III FA lic 2020-21
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki rok III FA lic 2020-21
Wytyczne dotyczące praktyki – III FA lic 2020-21


FIZJOTERAPIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE i MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie – standard
Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie 2021-2022

Organizacja praktyki_1 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_2 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_3 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_4 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_5 rok _jm 2017-22 i 2018-23

Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_1 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_2 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_3 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_4 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Dziennik praktyk_jm_5 rok 2021_2022

Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie – standard
Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie

Organizacja praktyki_1 rok_ jm 2020-2021
Organizacja praktyki_2 rok_ jm 2020-2021
Organizacja praktyki_3 rok_ jm 2020-2021
Organizacja praktyki_4 rok_ jm 2020-2021

Karta praktyk_jm_1 rok
Karta-praktyk_jm_2-rok(2)
Karta praktyk_jm_3 rok
Karta praktyk_jm_4 rok

STUDIA II STOPNIA

Regulamin praktyk zawodowych – studia II stopnia (aktualizacja 15.10.2021)

Organizacja praktyki_2 rok_ II stopień 2021-2022
Karta praktyk_II stopień_II rok 2021-2022

Regulamin praktyk zawodowych – studia II stopnia

Organizacja praktyki_1 rok_ II stopień 2020-2021
Organizacja praktyki_2 rok_ II stopień 2020-2021

Karta praktyk_II stopień_I rok
Karta praktyk_II stopień_II rok


KOSMETOLOGIA

Podanie o odbycie praktyki – Kosmetologia
Skierowanie na praktyki – Kosmetologia

STUDIA I STOPNIA

KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-I-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-II-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-III-rok-Kosmet

Podanie-o-odbycie-praktyki-kosmetologia
skierowanie-na-praktyki-kosmetologia
zasady-praktyka-III- rok-kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2021-2022

zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-2020-2021-1
zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia-2020-2021-1
zasady-praktyka-III-rok-Kosmetologia-2020-2021-1

KARTA PRAKTYKI 2020-2021 I rok Kosmet
KARTA PRAKTYKI 2020-2021 II rok Kosmet
KARTA PRAKTYKI 2020-2021 III rok Kosmet

STUDIA II STOPNIA

KARTA-PRAKTYKI-I-rok-studia-uzupełniające-2021-2022

Karta praktyki I rok studia II stopnia
Zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2020-2021


PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

Praktyki – wykaz dokumentów – pedagogika – 2021

Pedagogika rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią  rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  rok 3
Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna rok 3
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną – 3 rok

STUDIA II STOPNIA

Resocjalizacja z elementami kryminologii  rok 1
Terapia pedagogiczna z WWRD rok 1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii  rok 2
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień  rok 2
Program praktyk WWRD II stopień 2 rok
Instrukcja praktyki WWRD II stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyk WWRD II stopień 2 rok


WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA I STOPNIA

WF_Karta praktyk_I lic. 2020-2021
WF_Karta praktyk_II lic_2020-2021
WF_Karta praktyk_III lic_2020-2021

STUDIA II STOPNIA

WF_Karta praktyk_I mgr_2020-2021
WF_Karta praktyk_II mgr_2020-2021

 

 


ROK AKADEMICKI 2019/2020


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Administracja bezpieczeństwa 2 rok
Bezpieczeństwo w administracji gospodarce i biznesie rok 3
Administracja publiczna  rok 3

EKONOMIA

karta praktyk 1 rok Ekonomia-1-1
instrukcja Ekonomia praktyka 1 rok I st
karta praktyk 1 rok-studia I stopnia
Rachunkowość i finanse – 3 rok, studia I stopnia
zarządzanie zasobami ludzkimi – II rok, studia I stopnia
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – 3 rok, studia I stopnia
karta praktyk 1 rok-studia I stopnia

FILOLOGIA

Filologia_Karta zaliczenia praktyki I rok
Filologia_Plan praktyki I rok
Filologia_WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAKTYKI 2020

PEDAGOGIKA
Praktyki – wykaz dokumentów – pedagogika
Ankieta
Arkusz obserwacji hospitowanych zajęć
Opis przebiegu praktyki
Wykaz samodzielnie realizowanych zajęć
Arkusz obserwacji zajęć 1 rok
Instrukcja Pedagogika I stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika I stopień 1 rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią I stopień 2 rok
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią I stopień 2rok
Instrukcja praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Program praktyki WEiGKK I stopień 2 rok
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią I stopień 3 rok
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią I stopień 3 rok
Instrukcja praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Karta zaliczenia praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Program praktyki WEiGKK I stopień 3 rok
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną I stopień 3 rok


STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA
Instrukcja RzEK II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki RzEK II stopień 1 rok

Instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki SzPU II stopień 1 rok

Instrukcja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka II stopień 1 rok
Karta oceny studenckiej praktyki WWRD II stopień 1 rok

Instrukcja praktyki WWRD II stopień 2 rok-2
Instrukcja praktyki zawodowej SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok
Instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii II stopień 2 rok
Instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień II stopień 2 rok
Instrukcja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną II stopien 2 rok
InstrukcjaEdukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych II stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyk SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok
Karta zaliczenia praktyk WWRD II stopień 2 rok
Program praktyk WWRD II stopień 2 rok
Program praktyki zawod. SOCJOTERAPIA II stopień 2 rok

EKONOMIA

zarządzanie zasobami ludzkimi – I rok, studia II stopnia
karta praktyk 1 rok -studia II stopnia
zarządzanie zasobami ludzkimi – 2 rok, studia II stopnia
finanse i rachunkowość – 2 rok, studia II stopnia
ekonomia menedżerska – 2 rok, studia II stopnia

ADMINISTRACJA

Instrukcja praktyki Admnistracja II st


Dokumenty do pobrania

Dziennik praktyk II i III rok
Ewaluacja-opinia-sprawozdanie – student i opiekun
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Podanie o uznanie pracy zawodowej Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Porozumienia w sprawie praktyk z informacją o przetwarzaniu danych
Karta oceny studenckiej praktyki 1 rok administracja
Karta oceny studenckiej praktyki 1 rok MU administracja
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1rok pedagogika
Karta praktyk 1 rok MU Ekonomia-2
Ankieta po odbyciu praktyki
Opis przebiegu praktyki

 

 


ROK AKADEMICKI 2018/2019


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Bezpieczeństwo w administracji gospodarce i biznesie rok 3
Administracja publiczna  rok 3

EKONOMIA
Ekonomia  rok 1
Rachunkowość i finanse  rok 2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 2
Rachunkowość i finanse rok 3
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 3

PEDAGOGIKA
Praktyka  rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 3


STUDIA II STOPNIA


EKONOMIA

Finanse i rachunkowość rok 1
Ekonomia menedżerska rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 1
Finanse i rachunkowość rok 2
Ekonomia menedżerska rok 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 rok

PEDAGOGIKA
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 1
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 1
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 1
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe rok 2
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 2
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 2
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 2

Polecane strony