Instrukcje praktyk


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja  rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie  rok 2
Administracja publiczna  rok 3
Ochrona danych osobowych  rok 3

EKONOMIA

Ekonomia  rok 1
Rachunkowość i finanse  rok 2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  rok 2
Rachunkowość i finanse  rok 3
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  rok 3

PEDAGOGIKA
Pedagogika  rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią  rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą  rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  rok 3

SOCJOLOGIA

Socjologia organizacji i zarządzania  rok 3
Zarządzanie kryzysowe  rok 3


STUDIA II STOPNIA


EKONOMIA
Finanse i rachunkowość  rok 1
Ekonomia menedżerska  rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi  rok 1
Finanse i rachunkowość  rok 2
Ekonomia menedżerska  rok 2

PEDAGOGIKA
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 1
Resocjalizacja z elementami kryminologii  rok 1
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną  rok 1
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień  rok 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe  rok 2
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii  rok 2
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną  rok 2

Polecane strony