Instrukcje praktyk

ROK AKADEMICKI   2021/2022


Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk

Ankieta ewaluacyjna – student i opiekun
Porozumienie w sprawie praktyk Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Ankieta po odbyciu praktyki Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Ankieta po odbyciu praktyki Wydział Nauk Humanistyczno- Społecznych
Opis przebiegu praktyki


INSTRUKCJE PRAKTYK

ADMINISTRACJA

Sylabus praktyka_dr Magdalena Baranowska FWZ – opis modułu/przedmiotu kształcenia

STUDIA I STOPNIA

Administracja 1 rok RA 2021_2022
Ochrona danych osobowych 2 rok RA 2021_2022
Administracja publiczna 2 rok RA 2021_2022
Administracja 3 rok RA 2021_2022

Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1,2,3 rok LIC Administracja 21-22

STUDIA II STOPNIA

Administracja MU 1 i 2 rok RA 2021_2021
Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej 1 i 2 rok MU Administracja 21-22


INSTRUKCJE PRAKTYK

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Ekonomia 1,2,3 rok LIC. RA 2021-2022
Ekonomia karta praktyk LIC. RA 2021-2022
Karta praktyk Ekonomia I stopień

STUDIA II STOPNIA

Ekonomia 1 i 2 rok MU RA 2021-2022
Ekonomia karta praktyk MU RA 2021-2022
Karta praktyk Ekonomia II stopnia 2021-2022


INSTRUKCJE PRAKTYK

PEDAGOGIKA

Praktyki – wykaz dokumentów – Pedagogika 2021 2022
Arkusz-obserwacji-zajęć-1-rok
Wykaz hospitowanych zajęć
Wykaz-samodzielnie-realizowanych-zajęć

STUDIA I STOPNIA
I stopień 1 rok Instrukcja Pedagogika
I stopień 2 rok instrukcja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
I stopień 2 rok instrukcja Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
I stopień 3 rok instrukcja Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
I stopień 3 rok instrukcja Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika I stopień

STUDIA II STOPNIA
II stopień 1 rok instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii
II stopień 1 rok instrukcja Socjoterapia z profilaktyką uzależnień
II stopień 1 rok instrukcja Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
II stopień 2 rok instrukcja Resocjalizacja z elementami kryminologii
II stopień 2 rok instrukcja Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
Karta oceny studenckiej praktyki Pedagogika II stopień


FILOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

Rok I

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki I rok Filologia 2021-2022
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki I rok Filologia 2021-2022
Wytyczne dotyczące praktyki I rok Filologia 2021-2022

Rok II

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki II rok Filologia 2021-2022
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki II rok Filologia 2021-2022
Wytyczne dotyczące praktyki II rok Filologia 2021-2022

Rok III

Porozumienie w sprawie praktyk Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
Ankieta po odbyciu praktyki

Karta zaliczenia praktyki III rok Filologia 2021-2022
Opis przebiegu praktyki
Plan praktyki rok III rok Filologia 2021-2022
Wytyczne dotyczące praktyki III rok Filologia 2021-2022


FIZJOTERAPIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE i MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie – standard
Regulamin praktyk zawodowych – studia jednolite magisterskie 2021-2022

Organizacja praktyki_1 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_2 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_3 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_4 rok_ jm 2021-2022
Organizacja praktyki_5 rok _jm 2017-22 i 2018-23

Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_1 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_2 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Karta-praktyk_jm_3-rok-2021-2022
Fizjoterapia_Karta praktyk_jm_4 rok 2021-2022
Fizjoterapia_Dziennik praktyk_jm_5 rok 2021_2022

STUDIA II STOPNIA

Regulamin praktyk zawodowych – studia II stopnia (aktualizacja 15.10.2021)

Organizacja praktyki_2 rok_ II stopień 2021-2022
Karta praktyk_II stopień_II rok 2021-2022

Regulamin praktyk zawodowych – studia II stopnia

Organizacja praktyki_1 rok_ II stopień 2020-2021
Organizacja praktyki_2 rok_ II stopień 2020-2021

Karta praktyk_II stopień_I rok
Karta praktyk_II stopień_II rok


KOSMETOLOGIA

Podanie o odbycie praktyki – Kosmetologia
Skierowanie na praktyki – Kosmetologia

STUDIA I STOPNIA

KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-I-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-II-rok-Kosmet
KARTA-PRAKTYKI-2021-2022-III-rok-Kosmet

Podanie-o-odbycie-praktyki-kosmetologia
skierowanie-na-praktyki-kosmetologia
zasady-praktyka-III- rok-kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-2021-2022
zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2021-2022

zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-2020-2021-1
zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia-2020-2021-1
zasady-praktyka-III-rok-Kosmetologia-2020-2021-1

KARTA PRAKTYKI 2020-2021 I rok Kosmet
KARTA PRAKTYKI 2020-2021 II rok Kosmet
KARTA PRAKTYKI 2020-2021 III rok Kosmet

STUDIA II STOPNIA

KARTA-PRAKTYKI-I-rok-studia-uzupełniające-2021-2022

Karta praktyki I rok studia II stopnia
Zasady-praktyka-I-rok-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2020-2021

KARTA-PRAKTYKI-II-rok-studia-uzupełniające 2022
zasady-praktyka-II-rok-Kosmetologia-studia-II-stopnia-2rok 2022


 


WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA I STOPNIA

WF_Karta praktyk_I lic. 2020-2021
WF_Karta praktyk_II lic_2020-2021
WF_Karta praktyk_III lic_2020-2021

STUDIA II STOPNIA

WF_Karta praktyk_I mgr_2020-2021
WF_Karta praktyk_II mgr_2020-2021

uzależnień rok 2

Polecane strony