Instrukcje praktyk


STUDIA I STOPNIA


ADMINISTRACJA
Administracja  rok 1
Administracja publiczna  rok 2
Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie  rok 2
Administracja publiczna  rok 3
Ochrona danych osobowych  rok 3

EKONOMIA

Ekonomia  rok 1
Rachunkowość i finanse  rok 2
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 2
Rachunkowość i finanse rok 3
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rok 3

PEDAGOGIKA
Pedagogika  rok 1
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  rok 2
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią rok 2
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą rok 3
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią rok 3

SOCJOLOGIA

Socjologia organizacji i zarządzania  rok 3
Zarządzanie kryzysowe rok 3


STUDIA II STOPNIA


EKONOMIA
Finanse i rachunkowość rok 1
Ekonomia menedżerska rok 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi rok 1
Finanse i rachunkowość rok 2
Ekonomia menedżerska rok 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 rok

PEDAGOGIKA
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych  rok 1
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 1
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 1
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 1
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe rok 2
Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych rok 2
Resocjalizacja z elementami kryminologii rok 2
Wychowanie przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną rok 2
Socjoterapia z profilaktyką uzależnień rok 2

 


Dokumenty do pobrania


Wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej 
Wykaz samodzielnie przeprowadzonych zajęć

Polecane strony