BIP

Historia uczelni

Założyciele i władze Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie oraz Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego podjęły decyzję, że od 1 października 2019 r. połączą obie uczelnie. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektorem połączonych Uczelni będzie obecna rektor WSIiE TWP dr Agnieszka Górska.

Kształcenie będziemy prowadzili na trzech wydziałach, przy czym wszystkie aktualnie prowadzone przez naszą Uczelnię kierunki studiów będą kontynuowane. Na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej będziemy kształcili na studiach I i II stopnia na kierunkach Pedagogika, Ekonomia i Administracja oraz Filologia Angielska (I stopień). Na Wydziale Zamiejscowym w Filii w Kętrzynie – na kierunkach Pedagogika i Ekonomia (studia I stopnia) oraz Administracja (studia I i II stopnia). Z kolei w budynku OSW przy ul. Bydgoskiej, na Wydziale Nauk o Zdrowiu będzie można studiować na kierunkach: Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne (studia I i II stopnia) oraz Kosmetologia (studia I stopnia).

Od października uruchamiamy kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Administracja w Olsztynie i Kętrzynie. W najbliższej przyszłości będziemy poszerzali naszą ofertę edukacyjną o kolejne kierunki – Informatykę oraz Logistykę. Będziemy też rozwijali umiędzynarodowienie naszej Uczelni.  Dzięki połączeniu, od 1 października 2019 r. nasza Uczelnia dołączy do Grupy Uczelni Vistula, która kształci prawie 9 tys. studentów, w tym ok. 3 tys. żaków z 86 krajów.

Polecane strony