Gabinet Terapeutyczny

DROGOWSKAZ

Gabinet Terapeutyczny Drogowskaz ma służyć zarówno całej społeczności akademickiej, jak i mieszkańcom Olsztyna. To nowe miejsce na mapie naszego miasta, w którym młodzież i dorośli będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Powstaje on dzięki dofinansowaniu Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Pierwsza wizyta- konsultacje i określenie obszaru wsparcia – gratis

Studenci bezpłatnie- do wyczerpania limitu miejsc w miesiącu

 • Konsultacja psychologiczna – 120 zł/ studenci 80 zł
 • Psychoterapia indywidualna – 120 zł/ studenci 80 zł
 • Psychoterapia grupowa – 90 zł/ studenci 70 zł
 • Badanie pedagogiczne pod względem trudności szkolnych 1 spotkanie (60 min) – 80 zł
 • Badanie pedagogiczne np. ocena gotowości szkolnej + opinia 1 spotkanie (1,5h) – 120 zł
 • Terapia pedagogiczna pod kątem trudności szkolnych – 1 spotkanie 60 min – 60 zł,
  Pakiet 4 spotkań – 200 zł
 • Trening pedagogiczny: – 1 spotkanie 60 min – 60 zł, pakiet 4 spotkań – 200 zł

Prosimy o rejestrację telefoniczną  wtorek- piątek- 9.00- 14.00, tel. 519062018

 

NASI TERAPEUCI

Dorota Bartnicka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczycielka kontraktowa, terapeutka pedagogiczna: indywidualna i grupowa, pedagożka z pasją lubi ludzi, przyrodę i zwierzęta.

Zapraszam na spotkanie, rozmowę jeżeli: 

 • odczuwasz przygnębienie, smutek, złość 
 • czujesz wypalenie rodzicielskie 
 • samodzielnie wychowujesz swoje pociechy 
 • złości Cię praca, dzieci, partner 
 • myślisz o spotkaniu ze specjalistą (pedagog, psycholog) 
 • zauważasz u dzieci problemy z nauką 
 • Twoje dziecko ma trudności z koncentracją, pisaniem, czytaniem, odpowiedziami ustnymi 
 • Twoje dziecko nieodpowiednio zachowuje się w szkole

WARTO ROZMAWIAĆ

Urszula Bartnikowska

Pedagog specjalny (surdo- i oligofrenopedagog), praktyk Somatic Experiencing®, facylitatorka EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej), tutor edukacyjny i rozwojowy, zwolenniczka alternatywnych rozwiązań edukacyjnych (od lat związana z różnymi grupami edukacji pozaszkolnej/domowej), współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, członkini Rady Programowej Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie. Współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Traumy „Oddech” w Warszawie oraz z PAB SE (Pädagogik – Adoption – Beratung & Somatic Experiencing®, Suhr, Szwajcaria). Autorka książek i artykułów z zakresu niepełnosprawności, rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego oraz wpływu traumatycznych doświadczeń na rozwój dziecka.

Oferuje wsparcie rodziców (szczególnie rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnościami) z zastosowaniem Somatic Experiencing® (metody leczenia traumy i skutków przewlekłego stresu) i EmotionAid® (pierwszej pomocy emocjonalnej). Wsparcie dzieci (szczególnie z rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz dzieci z traumatycznymi doświadczeniami) przy ścisłej współpracy z rodzicami.

Micha Cupiał

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej. Pracuję głównie w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, którą dopełniam technikami wywodzącymi się z teorii samodeterminacji (Self-Determination Theory). Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach pozwala zbudować Ci mapę celów lub zmian, do których chcesz dążyć w swoim życiu. Mnie natomiast stawia w pozycji osoby pomagającej w precyzyjnym ustaleniu najlepszej drogi do realizacji tych planów. Taki kierunek pracy uczy umiejętności samodzielnego radzenia sobie z sytuacjami życiowymi i zapewnia niezależność od psychologa.

Techniki wywodzące się z Self-Determination Theory wykorzystuję natomiast do budowania motywacji wewnętrznej poprzez zaspokojenie trzech podstawowych ludzkich potrzeb: Więzi, Kompetencji i Autonomii. Ich harmonijne spełnienie umożliwia swobodny rozwój wewnętrzny, ułatwia określanie i osiąganie ważnych życiowo celów oraz zmniejsza koszty emocjonalne ich osiągania.

Moim zdaniem największy sukces w terapii to moment, w którym uświadamiasz sobie, że tak naprawdę psycholog nie był ci potrzebny. Oznacza to, że masz już kontrolę nad swoim życiem.

Agnieszka Górska

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Praktyk, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Pracownik naukowo-dydaktyczny OSW. Absolwentka studium psychoterapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie.W swojej pracy motywuję do zmiany, diagnozuję i rozpoznaję problemy pacjentów aby stworzyć strategię rozwiązania problemu, konstruuję indywidualny plan pracy terapeutycznej, prowadzę interwencję kryzysową.
Zapraszam każdego, kto potrzebuje wsparcia.W ramach spotkań indywidualnych i grupowych z pacjentem:

 • Oferuję rozmowę w atmosferze bezpieczeństwa, pomoc terapeutyczną,  nawiązanie i podtrzymanie relacji terapeutycznej, interwencję kryzysową, mikroedukację;
 • Dokonuję diagnozy i rozpoznania problemów;
 • Konstruuję indywidualny plan terapii, oddziaływanie edukacyjne;
 • Prowadzę: trening zachowań konstruktywnych, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Jolanta Pulwert

Exif_JPEG_420

Doradca zawodowy, szkoleniowiec, przez wiele lat dyrektor administracji i członkini zarządu spółek, nauczycielka akademicka, facylitatrorka. Współzałożycielka Fundacji Uwolniona Edukacja „Rozkwitalnia”, inicjatorka powstania Korczakowskiej Szkoły Marzeń i członkini Rady Programowej.

Bliskie są jej podejścia akceptujące role więzi, odnoszące się do teorii przywiązania i samoregulacji. Czerpie z obszarów takich jak Rodzicielstwo Bliskości, Porozumienie bez Przemocy, psychologia pozytywna, Turkusowe organizacje. Wspiera inicjatywy kobiece. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i Empatyczne Kręgi Kobiet. Pracuje według autorskiego programu „Empatyczna Obecność” opartego na dwudziestoletnim doświadczeniu. Towarzyszy w odkrywaniu odpowiedzi na pytania: Czym jest to czego tak naprawdę chcemy? I jak możemy wyruszyć w tym kierunku?

Iwona Sieluk

 

Socjoterapeuta,  oligofrenopedagog, pedagog specjalny, Trener Szkoły dla Rodziców, Trener Umiejętności Społecznych. Absolwentka Wydziału Resocjalizacji i Rewalidacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Olsztynie. Od ponad 20 lat zajmuję się terapią osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W Olsztyńskiej Szkole Wyższej prowadzę zajęcia z zakresu Socjoterapii. W swojej pracy zawodowej od wielu lat podejmuję działania terapeutyczne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych .

Aktualnie pogłębiam swoją wiedzę i pasję w Centrum Rozwiązań w Toruniu w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci u progu dorosłości. Uwielbiam żeglarstwo, offroud oraz dobry film i książkę.

Anna Szatkowska

 

,,Życie dla nikogo nie jest łatwe, co z tego! Trzeba mieć wytrwałość, wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągać to, za wszelką cenę” Skłodowska- Curie

Pedagog społeczny, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. Absolwentka Pedagogiki Społecznej, Studium Nauczycielskiego o kierunku: Nauczanie Początkowe. Od 25 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery. Obecnie studiuje na kierunku: Wychowanie do życia w rodzinie. Ukończyła liczne warsztaty, kursy, szkolenia na temat pracy z dzieckiem w kryzysie, pracy z rodziną, pracy z dzieckiem z problemami edukacyjnymi. Jest orędowniczką komunikacji opartej na empatii, zrozumieniu, otwarciu się na potrzeby drugiej osoby. W pracy zawodowej i w życiu powyższe motto jest jej drogowskazem.

Ewa Wacławik

 

Jestem psychologiem, socjoterapeutą i doradcą zawodowym. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadam szerokie doświadczenie w pracy diagnostycznej, terapeutycznej  i poradnictwie psychologicznym. Rozwijam i stale doskonalę swoje umiejętności w różnych metodach terapeutycznych, aby dobierać strategie pracy do indywidualnych potrzeb klienta. W pracy diagnostycznej i terapeutycznej wspieram dzieci, młodzież oraz ich rodziny w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami i kryzysami. Moje umiejętności zawodowe dotyczą obszarów pracy klinicznej, interwencji kryzysowych, psychologii stresu i traumy, stosowanej psychologii wychowawczej, badań orzeczniczych.

W swojej pracy cenię relację z drugim człowiekiem, uważam to za kluczową kwestię w pomocy i wsparciu psychologicznym. Każdy z nas mierzy się w codziennym życiu z kryzysami, zmianami, trudnymi emocjami, wątpliwościami. Nasza adaptacyjna natura często radzi sobie sama, są jednak takie sytuacje, w których poszukujemy bezpiecznego wsparcia z zewnątrz. Koncentruję się na rozumieniu indywidualnego świata klienta oraz poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do jego potrzeb i możliwości.

Preferowany zakres udzielanego wsparcia psychologicznego to:

 • problemy osobiste, rodzinne, wychowawcze
 • trudności okresu dorastania
 • trudności szkolne
 • kryzysy, zmiany życiowe
 • zaburzenia lękowe
 • radzenie sobie ze stresem
 • podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych