Fizjoterapeuta poszukiwany!


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście w porozumieniu z Olsztyńską Szkołą Wyższą, jako jedyną w regionie Uczelnią kształcącą na kierunku fizjoterapia, poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuty.

Oferta skierowana jest  do osób będących na 5 roku studiów jednolitych magisterskich lub 2 roku studiów magisterskich uzupełniających.

 Oferowany jest 1 etat w ramach umowy o pracę – 3500 brutto – 30 godzin tygodniowo lub 1/2 etatu dla dwóch osób.

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Zatem oferta skierowana do osób komunikatywnych z pozytywnym nastawieniem i chęcią rozwoju.

 Aplikacje należy przesyłać niezwłocznie na adres: biurorektora@osw.edu.pl