Finanse i rachunkowość

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent specjalności Finanse i rachunkowość ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie kluczowych kwestii związanych z problematyką rachunkowości w obszarze ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, regulacji podatkowych i finansów przedsiębiorstw. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zjawisk i procesów finansowych zachodzących w jednostkach gospodarczych i samorządowych. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe, dokonuje oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych. Zna zasady porównywalności sprawozdań finansowych zarówno w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w światowych instytucjach finansowych. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z inwestowania w papiery wartościowe na rynku pieniądza i kapitału wraz z budową portfela inwestycji kapitałowych.

Przykładowe miejsca pracy

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw,
  • instytucje, urzędy,
  • własna firma.

Przykładowe stanowiska

  • specjalista ds. finansowych,
  • analityk finansowy,
  • księgowy,
  • właściciel własnej firmy.
Polecane strony