Ekonomika transportu i logistyki

Specjalność Ekonomika transportu i logistyki

 

studia pierwszego stopnia

(licencjackie, 3 lata)

profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta  

Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy teoretycznej wraz ze specjalistycznymi umiejętnościami popartymi praktykami zawodowymi. Program studiów przygotowuje do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Studia na specjalności Ekonomika transportu i logistyki pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu transportu, logistyki, systemów i rynków transportowych. Absolwent posiada umiejętności planowania i prowadzenia operacji transportowo-logistycznych oraz organizowania i kierowania procesami logistycznymi i transportowymi. Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia ewidencji i rozliczeń w przedsiębiorstwie transportowym, a także do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami.

 

Przykładowe miejsca pracy: firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne, przedsiębiorstwa posiadające komórki transportu, przedsiębiorstwa komunikacji, własna firma.

 

Przykładowe stanowiska: specjalista ds. transportu, specjalista ds. logistyki, organizator transportu.

 

Polecane strony