E-administracja

Rodzaj studiów:
II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Miejsce realizacji studiów: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych oraz Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie
Punkty rekrutacyjne

Absolwent kierunku Administracja w zakresie E-Administracja zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające wykorzystywać w sposób profesjonalny i efektywny nowoczesne, innowacyjne narzędzia i techniki informacyjne i komunikacyjne w kontaktach urzędu z petentami/klientami drogą elektroniczną. Nowa generacja urzędników, kierując się potrzebami i oczekiwaniami wszystkich interesariuszy, przyczyni się do rozwoju e-administracji, skuteczności polskiej administracji oraz promowania zaangażowania obywateli w sprawy publiczne. Nabędzie kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programów biurowych, programów do komunikacji i współpracy online, metod  raportowania i prezentacji danych, zapewnienia dostępności cyfrowej treści i dokumentów publikowanych w sieci Internet, bezpieczeństwa komputerowego.

Przykładowe miejsca pracy: urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej; urzędy obsługujące organy centralne i ministerstwa, urzędy wojewódzkie, służby, inspekcje i straże, jednostki Krajowej Administracji Skarbowej,  urzędy samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracja sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, administracja funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS), jednostki samorządu gospodarczego, kancelarie prawne i podatkowe, a także przedsiębiorstwa prywatne oraz własna działalność gospodarcza.

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym
Bezpieczeństwo sieci komputerowych
Ochrona danych osobowych
Zarządzanie projektami UE w zakresie administracji
Logistyka w administracji
Systemy informacji przestrzennej
Podstawy prawne e – administracji
Przeciwdziałanie patologiom w administracji
E-sądownictwo w Polsce
Elektronizacja zamówień publicznych
Informacja i użytkowe bazy danych
Dostępność cyfrowa i elektroniczna w jednostkach samorządu terytor.
Polecane strony