DYZARTIA – warsztat pracy z pacjentem z dysfunkcjami aparatu wykonawczego

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Neurofizjologiczne i językowe podstawy mowy
 • Czynność mówienia – od sfery wykonawczej (mózg) do realizacji
 • Proces tworzenia wypowiedzi słownych – norma i patologia
 • Dyzartria – wielość interpretacji (podobieństwa i różnice)
 • Etiologia i objawy zaburzeń dyzartrycznych
 • Klasyfikacja dyzartrii (w zależności od miejsca uszkodzenia układu nerwowego i obrazu klinicznego)
 • Patologiczne zmiany o charakterze dyzartrii
 • Dyzartria, a afazja motoryczna i jąkanie- błędy diagnostyczne, jak ich uniknąć?
 • Zaburzenia dyzartryczne w kontekście chorób neurodegeneracyjnych (SLA, SM, choroba
 • Terapia dyzartrii w Europie i na świecie

Część praktyczna:

 • Diagnozowanie dyzartrii – metody obiektywne, subiektywne i kwestionariusze
 • Kryteria diagnostyczne – dobór do wieku pacjenta (dzieci : osoby dorosłe)
 • Przeprowadzanie diagnozy – aspekty poddawane ocenie klinicznej
 • Badanie palpacyjne sfery orofacjalnej
 • Próba pisma – co powie nam o dyzartryku ?
 • Terapia dyzartrii – cele oddziaływań neurologopedycznych i tworzenie programu terapii
 • Pozycja ciała pacjenta – ułożenie w zależności od stanu klinicznego
 • Prezentacja ćwiczeń praktycznych – w zależności od występujących zaburzeń
 • Dysfagia, jako zaburzenie współwystępujące w dyzartrii – sposób postępowania
 • Case study

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 05.07.2019 r.(termin zostanie potwierdzony po zebraniu grupy)
Cena: 380 zł
Czas trwania: 10 h

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl

formularz zgłoszeniowy-szkolenie